Forskning och utveckling

Valmets forsknings- och utvecklingsarbete drivs av våra kunders behov. Som ett resultat av det arbetet har vi kontinuerligt förbättrat våra produkter och tjänster och introducerat nya innovationer på marknaden.

Valmets egna FoU-center och pilotmaskiner utgör ryggraden i vårt forsknings- och utvecklingsarbete. Det kompletteras av ett nära samarbete med ett nätverk av forskningscenter och universitet. En stor del av vår teknikutveckling sker i samarbete med våra kunder och leverantörer, som också har möjlighet att genomföra sina pilotprojekt i Valmets pilotanläggningar.

Med vårt forsknings- och teknikutvecklingsarbete strävar vi efter att säkerställa ett avancerat och konkurrenskraftigt erbjudande av teknologier och service för våra befintliga och framtida kunder, öka råvarueffektiviteten och främja användningen av förnyelsebara råvaror.

Vår långsiktiga vision är att utveckla lösningar som tar industrin till nästa nivå. Sådana lösningar skulle inkludera fabriker som kan producera massa, papper och andra bioprodukter utan utsläpp och med minsta möjliga vattenförbrukning, och nya högvärdiga slutprodukter från biobaserade råmaterial. Vi utvecklar även nya sätt att använda industriellt internet och avancerade kommunikationstekniker för inomhusnavigering och förstärkt verklighet i de produktionsanläggningar vi levererar och servar.

Kundbehov Valmets FoU-fokus Exempel på framgångsrika lösningar
  • Öka produktions-effektiviteten
  • Förbättra konkurrenskraften
  • Maximera värdet av råmaterial
  • Bredda råvarubasen
  • Skapa högvärdiga slutprodukter
  • Utveckla nya innovationer och tekniker

Säkerställa avancerade och konkurrenskraftiga tekniker och service:

  • Vi utvecklar prismässigt konkurrenskraftiga, ledande produktions- och automationstekniker och service.

Förbättra råmaterial-, vatten-och energieffektivitet:

  • Vi kombinerar processteknik, automation och service för att minska råmaterial-, vatten- och energiförbrukning.

Främja förnybara material:

  • Vi utvecklar lösningar för att ersätta fossila material med förnyelsebara.

OptiConcept M kartong- och pappersmaskin

Advantage NTT mjukpappersmaskin

Valmet DNA styrsystem (DCS)

Högeffektiv sodapanna

LignoBoost ligninseparation