เกี่ยวกับ วาลเมท (Valmet)

วาลเมท (Valmet) คือผู้พัฒนา และผู้ประกอบการชั้นนำระดับโลก ในด้านเทคโนโลยี ออโตเมชั่น (Automation) และการบริการในอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และพลังงาน  วิสัยทัศน์ของวาลเมทคือการเป็นแชมเปี้ยนระดับโลกในการบริการลูกค้าของเรา บุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้ง 12,000 คนของวาลเมทที่มีอยู่ทั่วโลกสามารถทำงานใกล้ชิดกับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น  สำนักงานใหญ่ของวาลเมทตั้งอยู่ที่เมืองเอสโป ประเทศฟินแลนด์ โดยหุ้น ของวาลเมทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ Helsinki