ติดต่อเรา

Valmet people in Thailand

บริษัท วาลเมท จำกัด

ศูนย์บริการแหลมฉบัง 
49/24 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230 
ประเทศไทย 
โทร: +66 38 401100 
โทรสาร: +66 38 400972 
อีเมล์: paper.servicethailand@valmet.com

ตัวแทนฝ่ายขาย 
คุณเก่งกาญจน์ แจ้งเสถียรสุข
มือถือ +66 81862 5216
อีเมล์ kengkarn.jangsatiansuk@valmet.com