ติดต่อเรา

Valmet people in Thailand

บริษัท วาลเมท จำกัด

ศูนย์บริการแหลมฉบัง 
49/24 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230 
ประเทศไทย 
โทร: +66 38 401100 
โทรสาร: +66 38 400972 
อีเมล์: paper.servicethailand@valmet.com

ตัวแทนฝ่ายขาย 
คุณพลชัย จึงสวัสดิ์ 
มือถือ +66 81842 8467 
อีเมล์ polchai.jungsawat@valmet.com