ศูนย์บริการวาลเมท แหลมฉบัง ประเทศไทย

Valmet Service Center in Laem Chabang, Thailand

ศูนย์บริการแหลมฉบังเปิดดำเนินการเมื่อปีพ.ศ. 2541 เป็นศูนย์บริการครบวงจรสำหรับงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษในภาคพื้นเอเชีย (ไม่รวมประเทศจีน) แห่งแรกของวาลเมท ปัจจุบันศูนย์บริการแห่งนี้ได้พัฒนาขึ้นเป็นสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และด้วยทำเลที่ตั้งซึ่งใกล้กับท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง ทำให้วาลเมทสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้สะดวก ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาค ศูนย์ซ่อมบำรุงของวาลเมทเป็นศูนย์ที่ให้บริการแบบครบวงจร(One-stop Service) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีงานลูกกลิ้งอันทันสมัย พร้อมการบริการและข้อเสนองานที่หลากหลายทั้งเรื่องอะไหล่ชิ้นส่วนเครื่องจักร งานซ่อมแซมและปรับปรุงลูกกลิ้ง งานหุ้มหรือเคลือบผิวลูกกลิ้ง งานพัฒนากระบวนการผลิต งานบริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลในโรงงาน ตลอดจนงานในรูปแบบสัญญาการให้บริการในระยะยาว ศูนย์บริการแห่งนี้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านเครื่องมือเครื่องจักรและกระบวนการงานซ่อมบำรุง ตามมาตรฐานงานบริการของวาลเมท พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญและการสนับสนุนจากทีมผู้บริหารที่คอยให้บริการในระดับสากล ศูนย์บริการแห่งนี้ให้บริการทุกวัน เพราะเราทุ่มเทเพื่อความพึงพอใจและมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของลูกค้าเป็นสำคัญ

ขอบข่ายงานของเรา:

โครงการความร่วมมือด้านงานซ่อมบำรุง

งานซ่อมบำรุงลูกกลิ้ง (Roll maintenance)

 • งานซ่อมแซมและปรับปรุงลูกกลิ้ง (Roll reconditioning and upgrades )
 • งานเจียร์ผิวและงานปรับถ่วงสมดุลลูกกลิ้ง (Roll grinding and balancing)
 • งานวิ่งทดสอบลูกกลิ้ง (Test runs)
 • งานซ่อมแซมคืนสภาพลูกกลิ้ง TwinRoll

งานหุ้มและเคลือบผิวลูกกลิ้ง (Roll covers)

 • งานหุ้มลูกกลิ้งชนิด Composite – Calender roll covers
 • งานหุ้มลูกกลิ้งชนิด Polyurethane 
 • งานหุ้มลูกกลิ้งชนิดยาง
 • งานเคลือบผิวแข็งลูกกลิ้งและงานเคลือบสารป้องกันการเกาะติดของสิ่งสกปรก (Hard coating and release treatment)

งานบริการอะไหล่ชิ้นส่วนเครื่องจักร (Spare parts)

 • งานผลิตซีล Seal Strip Flex สำหรับ Suction Roll
 • งานผลิตแผ่น Wear Plate สำหรับ Chipper


งานบริการซ่อมบำรุงและพัฒนาระบบการผลิต (Process and maintenance support)

 • งานตรวจและคืนสภาพ Headbox

งานบริการวัสดุสิ้นเปลือง (Process parts)

ผ้าสำหรับอุตสาหกรรม (Fabrics)

 • ผ้ากรองสำหรับอุตสาหกรรม (Filtration)
 • ผ้าสำหรับเครื่องเดินกระดาษ (Paper Machine Clothing)


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่อีเมล์ paper.servicethailand@valmet.com หรือติดต่อฝ่ายขายของเราได้โดยตรง