เกี่ยวกับ วาลเมท

About Valmet

เกี่ยวกับ วาลเมท (Valmet)

วาลเมท (Valmet) คือผู้พัฒนา และผู้ประกอบการชั้นนำระดับโลก ในด้านเทคโนโลยี ออโตเมชั่น (Automation) และการบริการในอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และพลังงาน  วิสัยทัศน์ของวาลเมทคือการเป็นแชมเปี้ยนระดับโลกในการบริการลูกค้าของเรา บุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้ง 17,000 คนของวาลเมทที่มีอยู่ทั่วโลกสามารถทำงานใกล้ชิดกับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น  สำนักงานใหญ่ของวาลเมทตั้งอยู่ที่เมืองเอสโป ประเทศฟินแลนด์ โดยหุ้น ของวาลเมทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ Helsinki

วาลเมทเป็นผู้นำตลาดและมีตำแหน่งทางการตลาดที่มั่นคงในทุกธุรกิจ โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ใน 30 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ที่พร้อมให้บริการทั้งในด้านงานขาย การบริการ และงานสนับสนุนงานโครงการในพื้นที่ทั้งในประเทศไทยและครอบคลุมทั้งภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เวปไซด์ของวาลเมทที่www.valmet.com

ข้อมูลหางาน valmet.com/careers

Join our Field Services team!

Join our Field Services team!

Valmet Field Services is growing. Now is a great time to join our dynamic and international team, where professionals from a wide variety of backgrounds comes together. Read more!

Valmet Spare Parts experts

Valmet Spare Parts experts

Valmet spare parts are high quality parts built with the latest technology for different pulp, board and paper, tissue and fiberline machines. Our offering also include spare parts from original equipment manufacturers, substitute parts, retrofits and other services related to plant maintenance.