ความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ในเว็บไซต์ของเรา

Valmet ไม่ได้ติดตามคุณเป็นรายบุคคลในขณะที่คุณเรียกดูเว็บไซต์ valmet.com เพื่อดูข้อมูลที่เราจัดทำไว้ให้  Valmet มีพันธมิตรหลายรายที่เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์  โดยข้อมูลส่วนใหญ่จะได้รับการรวบรวมผ่านคุกกี้  คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ได้ในหน้าการกำหนดค่าคุกกี้ของเรา

เว็บไซต์ของ Valmet จะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียกดูข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ ข้อมูลนี้อาจรวมถึงที่อยู่โพรโตคอลอินเทอร์เน็ต (IP) ตำแหน่งทางภูมิภาค หรือตำแหน่งทั่วไปที่อุปกรณ์เข้าถึงอินเทอร์เน็ต ประเภทของเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ หรือข้อมูลการใช้งานอื่น ๆ เช่น ประวัติหน้าที่คุณเข้าชม Valmet ใช้ข้อมูลนี้เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ นอกจากนี้ Valmet ยังอาจใช้ที่อยู่ IP ของคุณเพื่อช่วยวินิจฉัยปัญหา จัดการเว็บไซต์ วิเคราะห์แนวโน้ม และติดตามการเคลื่อนไหวของผู้เยี่ยมชม เพื่อช่วยเหลือให้เราในการระบุความต้องการของผู้เยี่ยมชม

Valmet มีผลประโยชน์อันชอบธรรมในการทำความเข้าใจวิธีการใช้งานเว็บไซต์ ความเข้าใจนี้ช่วยให้ Valmet ให้บริการลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราได้ดียิ่งขึ้น

ข้อมูลที่รวบรวมอาจได้รับการประเมินโดยบุคลากรที่เกี่ยวข้องภายในกลุ่มบริษัท Valmet รวมถึงผู้ประมวลผลข้อมูลของ Valmet  พันธมิตรของ Valmet บางรายที่แสดงรายชื่อในประกาศเกี่ยวกับคุกกี้อาจมีหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลด้วย โดยทั่วไปแล้ว Valmet จะจัดเก็บข้อมูลในสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม บุคลากรของ Valmet จากนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เมื่อจำเป็น มีการใช้ข้อสัญญาของสหภาพยุโรปเป็นการป้องกันที่เหมาะสมสำหรับการเข้าถึงจากนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป ข้อมูลจะได้รับการจัดเก็บไว้ตามระยะเวลาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ Valmet

Valmet จะสนับสนุนสิทธิของเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เมื่อเราสามารถระบุเจ้าของข้อมูลได้ ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในการเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล  นอกจากนี้ยังอาจรวมถึง การจำกัดการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูล หรือการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล รวมถึงการตลาดทางตรงด้วย เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะยื่นคำร้องต่อหน่วยงานกำกับดูแล (หน่วยงานด้านการคุ้มครองข้อมูล)

Valmet อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุผลอื่น ๆ นอกเหนือจากการเข้าถึงเว็บไซต์แห่งนี้  ในกรณีเหล่านั้น Valmet จะพยายามแจ้งคุณเกี่ยวกับการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลในขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นหลัก  Valmet ไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคล