Integritet och cookies

Valmet spårar inte dig som individ när du surfar på valmet.coms webbplatser för att se information som vi tillhandahåller. Valmet har flera samarbetspartner som samlar in statistisk information om hur webbplatsen används. Den största delen av den här informationen samlas in med hjälp av cookies. Du kan ta reda på mer om cookies och ändra dina cookie-inställningar på vår sida för cookie-inställningar.

Valmets webbplatser samlar automatiskt in viss surfrelaterad information. Informationen kan innefatta Internet Protocol (IP)-adresser, regionen eller den ungefärliga position från vilken enheten ansluter till internet, webbläsartyp, operativsystem eller annan information som historiken för de sidor du visar. Valmet använder den här informationen till att utveckla webbplatsen. Valmet kan också använda din IP-adress som hjälp att diagnostisera problem, administrera webbplatsen, analysera trender och spåra besökarens rörelser som hjälp för oss att identifiera besökarens preferenser.

Valmet har ett berättigat intresse av att förstå hur webbplatsen används. Den här insikten hjälper Valmet att bättre betjäna sina kunder och intressenter.

De insamlade uppgifterna är tillgängliga för relevant personal inom Valmet-gruppen, samt för Valmets uppgiftsbehandlare.  Vissa av Valmets samarbetspartner som listas i cookie-meddelandet kan också verka som personuppgiftsansvariga. Valmet lagrar normalt uppgifterna inom EU. Vid behov kan uppgifterna dock göras tillgängliga för Valmets personal utanför EES. EU:s standardklausuler används som lämpliga skyddsåtgärder vid åtkomst utanför EES. Uppgifterna sparas så länge som det är relevant för Valmets verksamhet.

Valmet stödjer berörda registrerade i utövandet av deras rättigheter när vi kan identifiera den registrerade. Detta inbegriper deras rätt att få åtkomst till, korrigera samt ta bort personuppgifter. Detta kan även inbegripa att begränsa behandlingen som rör den registrerade, eller att invända mot behandlingen av uppgifter, inbegripet direktmarknadsföring. Den registrerade har vidare rätt att inge ett klagomål till en tillsynsmyndighet (dataskyddsmyndighet).

Valmet kan behandla personuppgifter av andra skäl än åtkomsten till den här webbplatsen. I dessa fall försöker Valmet i första hand att informera dig om behandlingen av personuppgifter vid tiden för insamlingen av informationen. Valmet säljer inte personuppgifter.