Prywatność i pliki cookie w naszych witrynach internetowych

Firma Valmet nie śledzi użytkownika indywidualnie podczas przeglądania witryny valmet.com w celu sprawdzenia dostarczonych przez nas informacji. Firma Valmet ma kilku partnerów, zbierających dane statystyczne dotyczące korzystania z witryny. Większość z tych informacji jest zbierana za pomocą plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie i zmiany ustawień plików cookie można znaleźć na naszej stronie poświęconej preferencjom dotyczącym plików cookie. Firma Valmet nie zbiera świadomie informacji od dzieci.

Witryny internetowe firmy Valmet automatycznie zbierają pewne informacje związane z przeglądaniem. Informacje te mogą obejmować adresy protokołu internetowego (IP), region lub ogólną lokalizację, z której urządzenie uzyskuje dostęp do Internetu, typ przeglądarki, system operacyjny lub inne informacje o użytkowaniu, takie jak historia stron przeglądanych przez użytkownika. Firma Valmet wykorzystuje te informacje do rozwijania witryny. Firma Valmet może również wykorzystać adres IP użytkownika do diagnozowania problemów, administrowania witryną internetową, analizowania trendów i śledzenia ruchu użytkowników, aby ułatwić nam identyfikację preferencji osób odwiedzających witrynę.

Firma Valmet ma uzasadniony interes w zrozumieniu, w jaki sposób jest używana witryna internetowa. Wiedza ta pozwala firmie Valmet lepiej służyć naszym klientom i interesariuszom.

Do zgromadzonych danych mogą mieć dostęp odpowiedni pracownicy grupy Valmet, jak również podmioty przetwarzające dane dla firmy Valmet. Niektórzy wskazani w informacji o plikach cookie partnerzy firmy Valmet mogą również działać jako administratorzy. Domyślnie firma Valmet przechowuje dane w UE. W razie potrzeby dostęp do danych może jednak uzyskiwać personel firmy Valmet spoza EOG. Jako odpowiednie zabezpieczenia dostępu spoza EOG stosowane są klauzule wzorcowe UE. Dane będą przechowywane przez okres odpowiedni do działalności firmy Valmet.

Firma Valmet będzie wspierać odpowiednie prawa osoby, której dane dotyczą, gdy będziemy w stanie zidentyfikować ową osobę, której dane dotyczą. Obejmuje to prawa do dostępu do danych osobowych, ich poprawiania lub usuwania.  Może to również obejmować ograniczenie przetwarzania danych dotyczących osoby, której dane dotyczą lub jej sprzeciw wobec przetwarzania danych, w tym do celów marketingu bezpośredniego. Osoba, której dotyczą dane, ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (właściwego urzędu ochrony danych).

Firma Valmet może przetwarzać dane osobowe z innych powodów niż dostęp do witryny. W takich przypadkach firma Valmet stara się przede wszystkim informować o przetwarzaniu danych osobowych w czasie zbierania informacji. Firma Valmet nie sprzedaje danych osobowych.