Rozproszony system sterowania (DCS)

System Automatyki Valmet DNA

Distributed control system (DCS) for process automation

Valmet DNA to rozproszony system sterowania (DCS) dla automatyzacji i wizualizacji procesów przemysłowych. Dzięki integracji doświadczeń użytkowników, naszej wiedzy techonologicznej, zarządzania informacjami pochodzącymi z procesów wytwórczych, monitorowania urządzeń pomiarowych i sterowania elementami wykonawczymi, napędami a także wiedzy eksperckiej w zakresie monitorowania stanu urządzeń stworzyliśmy platformę wykraczającą poza tradycyjne systemy automatyki. Architektura platformy systemu Valmet DNA wraz ze swoimi narzędziami pozwala między innymi na optymalizację procesów w zakresie poprawy kluczowych wskaźników przy jednoczesnej minimalizacji kosztów wytwarzania a także na możliwość poźniejszej rozbudowy bez zakłócania pracy pozostałych elementów systemu.

Nowoczesny system automatyzacji z unikalnym interfejsem użytkownika jest szeroko wykorzystywany w przemyśle celulozowo-papierniczym, w tym produkcji papierów higienicznych oraz w przemyśle energetycznym, stoczniowym i procesowym.

Jednolita platforma dla sterowania i optymalizacji procesu, sterowania urządzeniami, napędami sekcyjnymi, jakością, turbinami, czy dla realizacji zabezpieczeń i monitorowania stanu maszyn.

Certyfikowane bezpieczeństwo cybernetyczne w oparciu o normy ISO 27001 i IEC 62443-4-1

Distributed control system (DCS) control room with two operators

Doświadczenie użytkownika

W kierunku autonomicznej produkcji

Rozproszony system sterowania (DCS) Valmet DNA integruje wszystkie potrzeby automatyzacji procesu w obrębie jednego systemu a przy tym jest łatwy w zaprojektowaniu, montażu i obsłudze.

Środowisko do wizualizacji - Valmet DNA User Interface koncentruje się na udostępnieniu najbardziej znaczących informacji wszystkim użytkownikom automatyki procesowej zgodnie z ich rolami, niezależnie od ich lokalizacji.

Certyfikowane cyberbezpieczeństwo

Normy ISO 27001 + IEC 62443-4-1

Valmet DNA jest wiodącą platformą w zakresie cyberbezpieczeństwa. Bezpieczeństwo zostało zewnętrznie certyfikowane zgodnie z wymogami ISO 27001 i IEC 62443-4-1 (SDLA).

System automatyki DNA firmy Valmet od początku wykorzystuje podejście Defence in Depth (DiD). Szeroki wachlarz produktów i usług zawartych w pakiecie Valmet Cybersecurity Lifecycle Services zapewnia ochronę przed atakami cybernetycznymi.

Certified cybersecurity for Valmet DNA Distributed Control System (DCS)
Information management for Valmet DNA Distributed control system (DCS)

Zarządzanie informacjami

Aplikacja Valmet DNA Information management

Nowoczesne instalacje procesowe generują ogromną ilość bieżących danych, które często są przechowywane i przetwarzane w celu późniejszej analizy. Valmet DNA Information management łączy ze sobą interfejsy procesowe, obliczenia i bazy danych w jedno jednolite rozwiązanie.

W bazach danych przechowywane są wszystkie pomiary, wartości zadane, wyjścia kontrolerów, stany urządzeń, uruchomienia silników, alarmy, czynności pracy operatora itp.

Aplikacja Valmet DNA Information management dostarcza wszelkich informacji niezbędnych do zarządzania oraz monitorowania i analizowania pracy zakładu.

Stacje procesowe i moduły wejść/wyjść I/O

Sterowników i karty wejść/wyjść systemu Valmet DNA

Rodzina sterowników i kart wejść/wyjść systemu Valmet DNA zapewnia niezawodną platformę dla sterowania wszystkimi urządzeniami i dla realizacji połączeń zewnętrznych. Węzły sterujące obsługują nowoczesne moduły ACN I/O i podstawowe przemysłowe magistrale obiektowe, takie jak PROFIBUS, PROFINET, Ethernet/IP, FF i AS-i. Doskonała komunikacja z systemami innych firm zapewniona jest przez obsługę standardowych protokołów komunikacyjnych, takich jak OPC DA, OPC UA Ethernet czy też przez obsługę linków szeregowych.

Controllers and I/O for Valmet DNA Distributed control system (DCS)
Control and Optimization applications for Valmet DNA Distributed Control System (DCS)

Narzędzia inżynierskie i serwisowe

Skalowalne wieloużytkownikowe środowisko inżynierskie

Rozproszone systemy sterowania są wykorzystywane w różnego rodzaju procesach, często wymagają skalowalnego środowiska inżynierskiego z jednoczesnym dostępem wielu użytkowników. Środowisko Valmet DNA Engineering zawiera wszechstronne narzędzia do projektowania i utrzymania systemu automatyki całego zakładu.

Narzędzia te umożliwiają zarządzanie cyklem życia wszystkich aplikacji sterujących, magistral i urządzeń obiektowych, a także zarządzanie dokumentacją sieciową. Dodatkowo, zaawansowane narzędzia diagnostyczne oferują wsparcie w utrzymaniu zarówno aplikacji jak i komponentów sprzętowych.

Interesują Cię specyfikacje, ceny i usługi ekspertów?

Interesują Cię specyfikacje, ceny i usługi ekspertów?

Nasi eksperci gotowi są do omówienia Twoich wyzwań. Odpowiedz proszę na kilka pytań, a wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Kontakt