Odpowiedzialność korporacyjna

Valmet jest obecny w ponad 40 krajach oraz posiada globalną sieć partnerów. Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności korporacyjnej. Uczestniczymy w programach wspierających lokalne inicjatywy oraz ściśle współpracujemy z wybranymi uniwersytetami i organizacjami badawczymi na całym świecie, aby wywrzeć pozytywny wpływ na obszary, w których Valmet prowadzi działalność.

Jako globalna firma i uznany lider w zakresie zrównoważonego rozwoju w naszej branży, rozumiemy wielokulturowe środowisko biznesu, w którym działania mogą mieć szereg potencjalnych skutków społecznych. Nasza rosnąca obecność na rynkach wschodzących stwarza przed nami kolejne wyzwania w zakresie odpowiedzialność wobec lokalnych społeczności.

Nasze działania na rzecz obywatelstwa korporacyjnego mają na celu ukazanie pozytywnego wkładu firmy Valmet w życie społeczności, w których działamy. Jako globalna organizacja zapewniamy zatrudnienie i możliwości biznesowe, a pośrednio budujemy dobrobyt lokalnych społeczności na całym świecie.

Valmet uczestniczy w wybranych lokalnych programach wspierania dobroczynności w oparciu o swoje wytyczne dotyczące sponsoringu i darowizn oraz ściśle współpracuje z wybranymi uniwersytetami, szkołami i organizacjami badawczymi na całym świecie. Nasze działania koncentrują się na nauce i badaniach naukowych, edukacji, ochronie środowiska, ochronie przyrody i działalności wspierającej młodzież.

Lokalne potrzeby i działania


W 2022 roku Valmet zaktualizował swój Program Odpowiedzialności Społecznej, który wyznacza główne kierunki budowania lokalnych inicjatyw. W oparciu o systematyczny proces wyboru działań prowadzony przez pracowników Valmet, pod koniec roku rozpoczęto kilka lokalnych projektów w różnych obszarach geograficznych, w których działa nasza firma. Odświeżona koncepcja programu ma na celu zwiększenie lokalnego wpływu przekazanych funduszy, oraz widoczności firmy Valmet a także większe możliwości zaangażowania się pracowników Valmet w inicjatywy dobroczynne. 

Jako firma odpowiedzialna społecznie, Valmet wspiera lokalne inicjatywy w obszarze działania własnych jednostek biznesowych w Polsce. 

  • VALMET TECHNOLOGIES AND SERVICES S.A. (Jelenia Góra i okolice)

Zapytania dotyczące wsparcia inicjatyw lokalnych prosimy kierować na adres csr_smm@valmet.com załączając wypełnione dokumenty z sekcji "Dokumenty do pobrania"

Współpraca z uczelniami


Valmet od wielu lat współpracuje z uniwersytetami w dziedzinie inżynierii i matematyki. Prace badawczo-rozwojowe firmy Valmet uzupełnia sieć wiodących na świecie ośrodków badawczych i uniwersytetów. W ostatnich latach ta współpraca nasiliła się, a kilku pracowników Valmet ukończyło studia doktoranckie w ramach swojej pracy i rozwoju osobistego.

Valmet aktywnie rozszerza swoje zaangażowanie w zakresie współpracy ze studentami i uniwersytetami w Finlandii i za granicą, wspierając nowe programy stażowe, kreując nową globalną koncepcję współpracy uniwersyteckiej i współpracując ze szkołami średnimi w celu podniesienia rangi studiów inżynierskich wśród uczniów.

Dokumenty do pobrania

VALMET TECHNOLOGIES AND SERVICES S.A. (Jelenia Góra i okolice)

Wytyczne sponsoringu i dobroczynności

Wniosek o dofinansowanie

Umowa sponsoringu

Umowa darowizny