Polityka zrównoważonego rozwoju w firmie Valmet

Zrównoważony rozwój jest podstawą strategii biznesowej i działań firmy Valmet. Nasze wartości, Kodeks Postępowania i związane z nimi zasady, a także wybrane, globalne inicjatywy tworzą fundament zrównoważonej polityki w firmie Valmet.

Troska o środowisko

Przyczyniamy się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym oraz redukujemy emisję CO₂ w całym łańcuchu wartości firmy. Valmet dąży do tego, aby do 2030 roku umożliwić swoim Klientom produkcję całkowicie neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Umożliwiamy naszym Klientom stosowanie zasad gospodarki cyrkularnej, stale zwiększamy produktywność naszych własnych procesów i maksymalizujemy wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu w naszych technologiach.

Więcej
Program klimatyczny

Program klimatyczny

Nasz program klimatyczny - Forward to a carbon neutral future - obejmuje ambitne cele redukcji emisji CO₂ i konkretne działania dla całego łańcucha wartości, w tym łańcucha dostaw, naszych własnych zakładów i naszych technologii stosowanych przez Klientów.

Więcej
Efektywność środowiskowa

Efektywność środowiskowa

Stale zwiększamy efektywność środowiskową naszych własnych zakładów oraz naszych dostawców. Nasze technologie procesowe, automatyka i usługi mają na celu poprawę wydajności surowcowej, energetycznej, wodnej i chemicznej.

Więcej

Środowisko pracy

Promujemy przyjazne środowisko pracy, dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników i partnerów oraz odpowiedzialność społeczną.

Zaangażowanie w miejscu pracy

Zaangażowanie w miejscu pracy

Nieustannie pracujemy nad zwiększeniem zaangażowania pracowników, różnorodnością zespołu i dobrze zarządzanym środowiskiem pracy.

Więcej
Zdrowie i bezpieczeństwo

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wraz z naszymi Klientami i Partnerami stale doskonalimy nasze procesy i praktyki związane z BHP w kierunku wyznaczonego celu, jakim jest zero wypadków.

Więcej
Odpowiedzialność korporacyjna

Odpowiedzialność korporacyjna

Uczestniczymy w wybranych programach lokalnych społeczności i ściśle współpracujemy z wybranymi uniwersytetami i ośrodkami badawczymi na całym świecie.

Więcej

Ład korporacyjny

Przestrzegamy etycznych praktyk biznesowych, zapewniamy zrównoważony łańcuch dostaw i w sposób przejrzysty przedstawiamy dane z naszej działalności.

Etyczne praktyki biznesowe

Etyczne praktyki biznesowe

Staramy się, aby wszystkie nasze działania były prowadzone w sposób odpowiedzialny społecznie i dostosowane do zasad globalnych.

Więcej
Zrównoważony łańcuch dostaw

Zrównoważony łańcuch dostaw

Wspólnie z naszymi dostawcami dążymy do tworzenia przejrzystego i zrównoważonego łańcucha dostaw.

Więcej
Przejrzysta sprawozdawczość

Przejrzysta sprawozdawczość

Jesteśmy uznanym liderem w przemyśle w zakresie zrównoważonego rozwoju i promujemy przejrzystą sprawozdawczość na temat naszej działalności.

Więcej

Kontakt

Anu Salonsaari-Posti

Senior Vice President, Marketing, communications, sustainability and corporate relations

Telefon: +358 10 672 0000

E-mail: anu.salonsaari-posti@valmet.com

Laura Puustjärvi

Vice President, Sustainability

Telefon: +358 50 337 4473

E-mail: laura.puustjärvi@valmet.com

Victoria Larsson

Vice President, HSE

Telefon: +46 766 39 66 99

E-mail: victoria.larsson@valmet.com