Polityka zrównoważonego rozwoju w firmie Valmet

Zrównoważony rozwój jest podstawą strategii biznesowej i działań firmy Valmet. Nasze wartości, Kodeks Postępowania i związane z nimi zasady, a także wybrane, globalne inicjatywy tworzą fundament zrównoważonej polityki w firmie Valmet.

Troska o środowisko

Przyczyniamy się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym oraz redukujemy emisję CO₂ w całym łańcuchu wartości firmy. Valmet dąży do tego, aby do 2030 roku umożliwić swoim Klientom produkcję całkowicie neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla.

Środowisko pracy

Promujemy przyjazne środowisko pracy, dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników i partnerów oraz odpowiedzialność społeczną.

Nadzór korporacyjny

Przestrzegamy etycznych praktyk biznesowych, zapewniamy zrównoważony łańcuch dostaw i w sposób przejrzysty przedstawiamy dane z naszej działalności.