Tutkimus ja kehitys

Asiakastarpeet ohjaavat Valmetin tutkimus- ja kehitystyötä. Työn tuloksena olemme jatkuvasti parantaneet tuotteitamme ja palveluitamme sekä tuoneet uusia innovaatioita markkinoille.

Valmetin omat T&K -keskukset ja koekoneet muodostavat tutkimus- ja kehitystyömme perustan. Lisäksi teemme läheistä yhteistyötä alallaan johtavien yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Teemme myös paljon kehitystyötä yhdessä asiakkaiden ja toimittajien kanssa. Asiakkaillamme on myös mahdollisuus tehdä omia koeajojaan Valmetin koekoneilla.

T&K-työmme tavoitteena on varmistaa edistyksellinen ja kilpailukykyinen teknologia- ja palvelutarjooma nykyisille ja tuleville asiakkaillemme, parantaa raaka-aine- ja energiatehokkuutta sekä edistää uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä.

Pitkän aikavälin visiomme on kehittää ratkaisuja, jotka auttavat viemään teollisuuden uudelle tasolle. Tällaisia ratkaisuja ovat esimerkiksi päästöttömät ja erittäin vähän vettä kuluttavat sellu-, paperi- ja biotuotetehtaat sekä uudet biopohjaiset korkean arvon tuotteet. Lisäksi kehitämme uusia tapoja hyödyntää teollista internetiä ja edistyksellisiä viestintäteknologioita toteuttamaan sisänavigointia ja täydennettyä todellisuutta tuotantolaitoksissa, joihin olemme toimittaneet laitteita tai joita huollamme.

 Asiakkaiden tarpeet  Valmetin T&K fokus Esimerkkejä onnistuneista kehityshankkeista 
  • Tuotannon tehostaminen
  • Kilpailukyvyn parantaminen
  • Raaka-aineesta saatavan arvontuotannon maksimointi
  • Raaka-ainepohjan laajentaminen
  • Korkean lisäarvon lopputuotteet
  • Uusien innovatiivisten teknologioiden kehittäminen

 Edistykselliset ja kilpailukykyiset teknologiat ja palvelut:

  • Kehitämme kustannuskilpailukykyisiä johtavia tuotanto ja automaatio teknologioita ja palveluita

 Raaka-aine, vesi- ja energiatehokkuus:

  • Yhdistämme prosessiteknologian, automaation ja palvelut vähentääksemme raaka-aineiden, veden ja energian kulutusta asiakkaidemme tuotantoprosesseissa

 Uusiutuvien materiaalien edistäminen:

  • Kehitämme ratkaisuja fossiilisten materiaalien korvaamiseksi uusiutuvilla materiaaleilla ja uusien korkean lisäarvon lopputuotteiden valmistamiseksi

OptiConcept M kartonki- ja paperikone

Advantage NTT pehmopaperikone

Valmet DNA automaatiojärjestelmä

High Power RECOX - korkean sähköntuotannon soodakattila

LignoBoost ligniinin erotusteknologia