Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

RD webpage_new_main_1296x412.jpg

Valmetin missio on muuntaa uusiutuvat raaka-aineet kestäviksi tuloksiksi. Tutkimus- ja kehitystyömme tavoitteena on luoda uusia teknologioita, tuotteita ja palveluja, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin ja samalla edistävät raaka-aineiden, veden ja energian käytön tehostamisen, uusiutuvien raaka-aineiden käytön ja päästöjen vähentämisen megatrendejä.

Yli 500

tutkimuksen ja kehityksen ammattilaista

1 500

suojattua keksintöä

32

tutkimus- ja kehityskeskusta

Valmetin ainutlaatuinen tuote- ja palveluvalikoima perustuu johtavaan teknologiaan ja uusien, asiakkaidemme suorituskykyä parantavien ratkaisujen jatkuvaan kehittämiseen. Valmet tuo joka vuosi markkinoille noin sata uutta tuotetta, jotka on usein kehitetty läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme tai maailman johtavista yliopistoista ja tutkimuslaitoksista koostuvan verkostomme kanssa.

Kehitystoimintamme vastuullisuus varmistetaan innovointiprosessiimme kiinteästi kuuluvilla kriteereillä, jotka keskittyvät resurssitehokkuuteen, päästöjen vähentämiseen ja turvallisuuden parantamiseen. Lisäksi ne auttavat varmistamaan, että innovaatiot ovat tuotteiden ja prosessien turvallisuutta koskevan lainsäädännön mukaisia. Kriteerit myös takaavat, että vastuullisuushyödyt ovat mukana markkinoille tuotavassa tuotteessa tai ratkaisussa.

Tutkimuksen ja kehityksen painopistealueet

Our unique offering_400x209_text.jpg

Kohti hiilineutraaleja tuotantoprosesseja

Suurin osa Valmetin arvoketjun hiilijalanjäljestä muodostuu yhtiön teknologioiden käyttövaiheessa. Nykyään Valmetin asiakkailleen toimittamat sellutehtaat ovat tavallisesti valmiiksi bioenergiaomavaraisia. Biomassan käyttöön pohjautuvat energiaratkaisumme mahdollistavat myös hiilineutraalin lämmön- ja sähköntuotannon asiakkaillemme.

Tavoitteenamme on tehdä sataprosenttisesti hiilineutraali tuotanto mahdolliseksi kaikille sellu- ja paperiteollisuuden asiakkaillemme vuoteen 2030 mennessä uusia prosessiteknologioita kehittämällä. Lisäksi parannamme nykyisen tuotevalikoimamme energiatehokkuutta 20 %.

Tutustu hiilidioksidipäästöjen ja muiden ympäristövaikutusten vähentämiseen tähtääviin ratkaisuihimme!

 

Circular economy_400x209.jpg

Kiertotalouden tukeminen

Teknologiamme, automaatioratkaisujemme ja palvelujemme kautta meillä on keskeinen rooli kiertotalouden edistämisessä asiakkaidemme toiminnoissa. Ratkaisujemme avulla asiakkaat voivat käyttää ja ottaa talteen energiaa, vettä ja kemikaaleja entistä tehokkaammin sekä vähentää jätteen määrää hyödyntämällä tuotannon sivuvirtoja, jotka ovat peräisin muista sovelluksista ja prosesseista tai muilta toimialoilta.

Energiateknologioillamme voidaan muuntaa jätettä energiaksi, ja kattavien palvelujemme ja automaatioratkaisujemme ansiosta asiakkaat voivat hyödyntää näitä teknologioita kymmeniä vuosia.

Circular economy >

Automation_400x209.jpg

Tehokkuuden parantaminen digitalisaatiolla

Tuottavuuden ja ympäristötehokkuuden parantaminen perustuu ennen kaikkea autonomisiin ja optimoituihin toimintoihin. Ratkaisujen taustalla ovat edistynyt automaatio ja teollisen internetin sovellukset.

Monet yhtiöt pyrkivät lisäämään tehtaittensa ja laitostensa toiminnan autonomiaa. Pyrimme kaiken aikaa auttamaan asiakkaitamme siirtymään kohti entistä autonomisempaa ja optimoidumpaa toimintaa keskittymällä älykkääseen ja verkotettuun prosessiteknologiaan sekä prosessien ja kaikkien tehdastoimintojen optimointiin.

Automaatioratkaisut >

Teollinen internet >

Tissue-Automation NTT_400x209.jpg

Resurssitehokkuus – enemmän vähemmällä

Keskitymme tutkimus- ja kehitystoiminnassamme raaka-aine-, energia-, vesi- ja kemikaalitehokkuutta parantavien prosessiteknologian, automaation ja palvelujen kehittämiseen.

Paperinvalmistusteknologiamme, kuten modulaarinen OptiConcept M -kartonki- ja paperilinja sekä Advantage NTT -pehmopaperilinja, vähentävät tuntuvasti energian, veden ja raaka-aineiden kulutusta. Sellun tuotannossa raaka-aine- ja energiatehokkuus sekä kiertotalous auttavat yhdessä merkittävästi edistämään vastuullisuutta ja saavuttamaan parempia tuloksia vähemmillä resursseilla.

Tutustu hiilidioksidipäästöjen ja muiden ympäristövaikutusten vähentämiseen tähtäävään tuote- ja palveluvalikoimaamme.

Lignin_400x209.jpg

Fossiilisista materiaaleista uusiutuviin

Biomassan jalostusta varten Valmet on tuonut markkinoille useita uusia teknologioita, kuten ligniinin erottamiseen tarkoitetun LignoBoostTM-teknologian, bioöljyn tuotantoon käytettävän pyrolyysiratkaisun sekä kiinteän biomassan ja jätteen kaasutuksen. Teemme myös yhteistyötä uuden puupohjaisen 3D-kuitutuotteen kehittämiseksi globaalia metsäteollisuutta varten sekä prosessien kehittämiseksi tekstiilien kierrätystä ja selluloosapohjaisia tekstiilikuituja varten. Lisäksi kehitämme ratkaisuja muovin korvaamiseksi uusiutuvilla materiaaleilla ja tutkimme mahdollisuuksia kierrätettyjen tai biopohjaisten materiaalien käyttöön paperintuotannon kulutusosissa.

Omat koelaitokset ja tutkimus- ja kehityskeskukset

Valmetin koelaitoksissa ja tutkimus- ja kehityskeskuksissa tehdään sisäistä tutkimus- ja kehitystyötä ja toteutetaan asiakasprojekteja. Koelaitostemme avulla saamme uudet tuotteet nopeasti markkinoille ja vähennämme uusien teknologioiden kaupallistamiseen liittyviä riskejä. Tarjoamme myös asiakkaillemme mahdollisuuden käyttää Valmetin koelaitoksia uuden seoksen tai polttoaineen testaamiseen tai prosessien optimointiin energian, raaka-aineiden ja veden kulutuksen vähentämiseksi.

Tutkimus- ja kehitystyötämme täydentää tiivis yhteistyö maailman johtavien tutkimuslaitosten ja yliopistojen muodostaman verkoston kanssa. Tähän verkostoon kuuluvat Suomessa Aalto-yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Tampereen yliopisto, Åbo Akademi ja VTT, Ruotsissa Chalmers, Kuninkaallinen teknillinen korkeakoulu, Uppsalan yliopisto, Uumajan yliopisto, Keski-Ruotsin yliopisto ja Innventia, Norjassa SINTEF, Brasiliassa Universidade Federal de Viçosa ja Universidade Federal de Santa Catarina sekä Thaimaassa Asian Institute of Technology (AIT).