Markkinanäkymät, kasvuajurit ja riskit

Tästä osiosta löytyy tietoa Valmetin markkinanäkymistä, tulosohjeistuksesta, kasvuajureista ja riskeistä. 

Markkinanäkymät

Tulosohjeistus ja lyhyen aikavälin markkinanäkymät.

Kasvuajurit

Kasvuajurit ja megatrendit.

Riskit

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät.