Kestävän kehityksen raportointi

Valmetin raportit 2019

Valmetin vuosiraportointi vuodelta 2019 sisältää vuosikatsauksen, tilinpäätöksen, GRI-liitteen (vain englanniksi), selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen.

Vuosikatsaus kuvailee Valmetin markkinaympäristöä, strategiaa ja toimintaa vuonna 2019 ja esittelee kestävän kehityksen painopisteet.

GRI-liite sisältää Valmetin kestävän kehityksen raportoinnin indikaattorit ja periaatteet ja suhteen Global Reporting Initiative (GRI) -raportointiohjeistoon. GRI-liitteeseen kuuluvassa GRI-sisältöindeksissä määritellään, mistä yksittäisiin tunnuslukuihin liittyvät tiedot ovat löydettävissä ja miksi joitakin tietoja ei ole raportoitu.

Raportointi GRI-ohjeiston mukaan

Valmetin kestävään kehitykseen liittyvät vuoden 2019 tunnusluvut perustuvat Global Reporting Intitiative (GRI) -ohjeiston ”core”- laajuuteen. Vuoden 2019 englanninkieliset raportoitavat tiedot niiltä osin, joita koskien GRI-sisältöindeksissä viitataan ulkoiseen varmennukseen, on varmentanut riippumaton kolmas osapuoli. 

Kestävän kehityksen indeksit

Valmet raportoi usealle ulkopuoliselle kestävän kehityksen luokittelijalle. Näin se helpottaa sidosryhmiensä yhtiön kestävään kehitykseen liittyvän suorituskyvyn arviointia.

Vuonna 2019 Valmet hyväksyttiin Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin (DJSI) kuudetta vuotta peräkkäin. DJSI on kestävän kehityksen indeksiperhe, johon listataan vuosittain maailman johtavat kestävän kehityksen yritykset eri toimialoilta. Valmet listattiin jälleen sekä Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin DJSI World että DJSI Europe.

Valmet on luokiteltu johtavaan luokkaan CDP:n ilmasto-ohjelmassa, jossa se sai parhaimman luokituksen A. CDP on kansainvälinen voittoa tavoittelematon vastuullisuutta edistävä organisaatio, joka kerää ja arvioi ilmastonmuutokseen liittyvää tietoa yrityksiltä ja kaupungeilta auttaakseen sijoittajia paremmin ymmärtämään taloudellisia riskejä ja mahdollisuuksia, joita ilmastonmuutos luo heidän portfolio-yhtiöillensä.

Valmet on valittu uudelleen Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe -indeksiin. Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe -indeksin jäsenet valitaan Ethibelin sijoitusrekisteriin listattujen yritysten joukosta. Indeksissä on mukana 200 eurooppalaista pörssiyhtiötä, jotka ovat suoriutuneet parhaiten vastuullisuustyössään.