Investoinnit

Miljoonaa euroa

 

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013 (carve-out)

Liiketoiminnan rahavirta

532 295 284 291 246  78 236 -43

Bruttoinvestoinnit ilman yritysostoja

89 79 79 66 60  44 46 54

    joista ylläpitoinvestointien osuus, %

36 % 77 % 47 % 56 % 67 %  82 % 80 % 76 %

Käyttöomaisuuden myynnit

1 6 6 2 2  3 4 4

Liiketoimintojen yhdistäminen, hankitut rahavarat vähennettynä

-48 -163 -2 - -  -323 - -3

Rahavirta investointien jälkeen

-60 58 208 227 188  -287 -194 -97

 

Bruttoinvestoinnit ilman yritysostoja (milj. euroa)