Investoinnit

Miljoonaa euroa

 

2018

2017

2016

2015

2014

2013 (carve-out)

Liiketoiminnan rahavirta

284 291 246  78 236 -43

Bruttoinvestoinnit ilman yritysostoja

-79 -66 -60  -44 -46 -54

    joista ylläpitoinvestointien osuus, %

47 % 56 % 67 %  82% 80% 76%

Käyttöomaisuuden myynnit

6 2 2  3 4 4

Liiketoimintojen yhdistäminen, hankitut rahavarat vähennettynä

-2 - -  -323 - -3

Rahavirta investointien jälkeen

208 227 188  -287 -194 -97

 

Bruttoinvestoinnit ilman yritysostoja (milj. euroa)

Päivitetty; 15.12.2017