Osinko

Valmetin osinkopolitiikan mukaan (päivitetty kesäkuussa 2017) yhtiö pyrkii jakamaan osakkeenomistajilleen vuosittain osinkoina vähintään 50 prosenttia vuosittaisesta nettotuloksesta.

  2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko per osake, euroa 0,65 0,55 0,42 0,35 0,25 0,15
Osinko, miljoonaa euroa 97 82 63 52 37 22
Osinko tuloksesta, % 64 % 68 % 76 % 68 % 81 % >100 %
Efektiivinen osinkotuotto 3,6 % 3,3 % 3,0 % 3,9 % 2,4 % -
Osingonmaksun täsmäytyspäivä 25.3.2019 23.3.2018 27.3.2017 24.3.2016 31.3.2015 31.3.2014
Osingon maksupäivä 4.4.2019 5.4.2018 6.4.2017 6.4.2016 10.4.2015 11.4.2014