Osinko

Valmetin taloudellisten tavotteiden mukaan yhtiö pyrkii jakamaan osakkeenomistajilleen vuosittain osinkoina vähintään 50 prosenttia vuosittaisesta nettotuloksesta.

  2022* 2021   2020  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko per osake, euroa 1,30 1,20 0,90 0,80 0,65 0,55 0,42 0,35 0,25 0,15
Osinko, miljoonaa euroa 239 179 135 120 97 82 63 52 37 22
Osinko tuloksesta, % 68 % 61 % 58 % 59 % 64 % 68 % 76 % 68 % 81 % >100 %
Efektiivinen osinkotuotto   3,2 % 3,9 % 3,7 % 3,6 % 3,3 % 3,0 % 3,9 % 2,4 % -
Osingonmaksun täsmäytyspäivä ensimmäiselle erälle 24.3.2023 24.3.2022 25.3.2021 18.6.2020 25.3.2019 23.3.2018 27.3.2017 24.3.2016 31.3.2015 31.3.2014
Osingon maksupäivä ensimmäiselle erälle

5.4.2023

0,65 euroa

31.3.2022 7.4.2021 25.6.2020 4.4.2019 5.4.2018 6.4.2017 6.4.2016 10.4.2015 11.4.2014
Osingonmaksun täsmäytyspäivä toiselle erälle 2.10.2023**                  
Osingon maksupäivä toiselle erälle

12.10.2023**

0,65 euroa

                 

*Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle

** Hallitus päättää 28. syyskuuta 2023 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän