Kustannusrakenne

Tästä osiosta löydät tietoa Valmetin kustannusrakenteesta. Tarkempia tietoja löydät Valmetin vuoden 2022 tilinpäätöksestä.

Konsernin tuloslaskelma

Valmetin suurimmat kustannukset vuonna 2022 olivat hankinnan ja valmistuksen kulut, myynnin ja hallinnon yleiskustannukset sekä tuloverot.

Valmet konsernin tuloslaskelma 2022

 

Henkilöstökulut (sisältyvät hankinnan ja valmistuksen kuluihin sekä myynnin ja hallinnon yleiskustannuksiin)

Valmet henkilöstökulut 2022

 

Myynnin ja hallinnon yleiskustannukset

Valmet myynnin ja hallinnon yleiskustannukset 2022

 

Tuloverot

Valmet tuloverot 2022

 

Poistot

Valmet poistot 2022