Sijoittajasuhteet

Ota yhteyttä suoraan tai sähköpostitse ir@valmet.com

Tässä osiossa voit tilata Valmetin painettuja julkaisuja, lukea sijoittajasuhdejohtajan blogia, lukea IR-uutiskirjeitä ja tilata sen sähköpostiisi (ilmestyy neljä kertaa vuodessa) sekä katsoa Valmetin sijoittajille suunnattuja videoita.  

Tiedonantopolitiikka

Sijoittajasuhdeperiaatteet

Valmetin sijoittajasuhdetoiminnon tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa, että markkinoilla on oikeat ja riittävät tiedot Valmetin osakkeen arvon määrittämiseksi. Sijoittajasuhdetoiminto vastaa sijoittajaviestinnän toteutuksesta, ja kaikki sijoittajien pyynnöt hoidetaan keskitetysti Valmetin sijoittajasuhteista. Taloudellisten raporttien, Internet-sivujen ja pörssi- ja lehdistötiedotteiden lisäksi Valmetin sijoittajaviestintään kuuluvat sijoittajatapaamiset sekä -seminaarit. Valmet järjestää myös sijoittajille ja analyytikoille suunnattuja pääomamarkkinapäiviä sekä tehdasvierailuja.

Sijoittajasuhdetoiminnan tehtävänä on myös kerätä ja analysoida markkinainformaatiota sekä sijoittajien palautetta Valmetin johdon ja hallituksen käyttöön.

Sijottajasuhdetoiminnoissa pyritään täsmällisyyteen, avoimuuteen ja hyvään palveluun.

Hiljainen jakso

Valmet ei tapaa pääomamarkkinoiden edustajia kolmeen viikkoon ennen vuosituloksen tai osavuositulosten julkistamista. Hiljaiset jaksot ovat vuonna 2021 seuraavasti:

14. tammikuuta - 4. helmikuuta 2021
1. - 22. huhtikuuta 2021
1. - 22. heinäkuuta 2021
5. - 26. lokakuuta 2021

 

Päivitetty; 17.08.2021