Taloudelliset tavoitteet

Valmetin taloudelliset tavoitteet päivitettiin 5.2.2020 ja ne ovat seuraavat:

 • Vakaan liiketoiminnan liikevaihdon kasvu yli kaksi kertaa markkinoiden kasvun
 • Projektiliiketoiminnan liikevaihto ylittää markkinoiden kasvun
 • Vertailukelpoinen EBITA: 10-12 %
 • Vertailukelpoinen sitoutuneen pääoman tuotto (ennen veroja), ROCE: >20 %
 • Osingonmaksu vähintään 50 prosenttia nettotuloksesta

Toimenpiteet vertailukelpoisen EBITA-marginaalitavoitteen saavuttamiseksi:

 • Vakaan liiketoiminnan kasvattaminen
 • Projektinhallinnan ja projektien toteuttamisen parantaminen
 • Projektien katteiden hallinta 
 • Jatketaan säästömahdollisuuksien tunnistamista hankinnassa tuotesuunnittelun ja toimittajasuhteiden hallinnan kautta
 • Lisätään toiminnan joustavuutta laajentamalla maantieteellistä läsnäoloa globaalisti
 • Tutkimus ja kehitys sekä uusien tuotteiden tuominen markkinoille 
 • Toiminnan sisäisen tehokkuuden parantaminen digitalisaation avulla 
 • Uusi toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) (vuodesta 2023 alkaen)

Taloudellisiin tavoitteisiin liittyviä tunnuslukuja

  2020 2019

2018

2017

2016

2015 2014 2013
(carve-out)
Liikevaihdon kasvu, vakaa liiketoiminta -3 % 12 % 3 % 1 % 7 % 37 % -4 % -
Liikevaihdon kasvu, projektiliiketoiminta 13 % 2 % 14 % 8 % -6 % 6 % -6 % -
Vertailukelpoinen EBITA-marginaali 9,8 % 8,9 % 7,7 % 7,1 % 6,7 %  6,2 % 4,3 % 2,1 %
Vertailukelpoinen sitoutuneen pääoman tuotto ennen veroja (ROCE) 22 % 23 % 20 % 16 % 13 % 14 % 10 % -
Osinko per osake, euroa 0,90 0,80  0,65 0,55 0,42  0,35 0,25 0,15
Osinko tuloksesta  58 % 59 % 64 % 65 % 76 %  68 % 81 % >100 %

 

 

 

 

Päivitetty; 08.09.2021