Taloudelliset tavoitteet

Valmetin taloudelliset tavoitteet päivitettiin 5.2.2020 ja ne ovat seuraavat:

 • Vakaan liiketoiminnan liikevaihdon kasvu yli kaksi kertaa markkinoiden kasvun
 • Projektiliiketoiminnan liikevaihto ylittää markkinoiden kasvun
 • Vertailukelpoinen EBITA: 10-12 %
 • Vertailukelpoinen sitoutuneen pääoman tuotto (ennen veroja), ROCE: >20 %
 • Osingonmaksu vähintään 50 prosenttia nettotuloksesta

Toimenpiteet vertailukelpoisen EBITA-marginaalitavoitteen saavuttamiseksi:

 • Vakaan liiketoiminnan kasvattaminen
 • Projektien katteiden hallinta 
 • Jatketaan säästötoimenpiteitä hankinnassa
 • Lisätään toiminnan joustavuutta laajentamalla maantieteellistä läsnäoloa globaalisti
 • Tutkimus ja kehitys sekä uusien tuotteiden tuominen markkinoille 
 • Toiminnan sisäisen tehokkuuden parantaminen digitalisaation avulla 
 • Uusi toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) (vuodesta 2022 alkaen)

Taloudellisiin tavoitteisiin liittyviä tunnuslukuja

  2019

2018

2017

2016

2015 2014 2013
(carve-out)
Liikevaihdon kasvu  7 % 9 % 5 % 0 %  18 % -5 % -13 %
Saatujen tilausten kasvu 7 % 14 % 4 % 9 %  -6 % 41 % -11 %
EBITA-marginaali ennen kertaluonteisia eriä 8,9 % 7,7 % 7,1 % 6,7 %  6,2 %

4,3 %

2,1 %
Osinko per osake, euroa 0,80 (hallituksen esitys) 0,65 0,55 0,42  0,35 0,25 0,15
Osinko tuloksesta  59 % (hallituksen esitys) 64 % 65 % 76 %  68 % 81 % >100 %

 

Päivitetty; 05.02.2020