Taloudellista tietoa

Tästä osiosta löytyy Valmetin taloudellista tietoa, kuten avainluvut koko- ja neljännesvuosittain, taloudelliset tavoitteet, tuloutus, kehitys kannattavuuden parantamisessa, katsaus rahoitusjärjestelyistä, rahoitusriskien hallinta, investoinnit ja nettokäyttöpääoma.

Avainluvut koko- ja neljännesvuosittain

Taloudelliset tavoitteet

Valmetin taloudelliset tavoitteet päivitettiin 5.2.2020

Tuloutus

Kannattavuuden parantaminen

Kannattavauutta parannetaan muun muassa toimenpiteillä laatukustannuksissa, kustannuskilpailukyvyssä ja hankinnassa.

Rahoitus

Rahoitusjärjestelyt, rahoituslähteet ja pitkäaikaiset lainat.

Valmetilla ei ole tällä hetkellä luottoluokitusta.

Rahoitusriskien hallinta

Likviditeetti ja jälleenrahoitusriskipääomarakenteen hallintakorkoriskivaluuttariskihyödykeriskiluottoriski ja muu vastapuoliriski ja käyvän arvon arvioiminen

Investoinnit

Nettokäyttöpääoma

Tunnuslukujen laskentakaavat

 

Valmetin tilikausi on kalenterivuosi. Taloudellista tietoa sisältävät sivut päivitetään taloudellisten katsausten julkistamisen yhteydessä.

Konsernitilinpäätös esitetään euroina, joka on emoyhtiön toiminnallinen valuutta ja Valmetin raportointivaluutta.

Valmetin tilinpäätös julkaistaan kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti. Osavuosikatsaukset on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti.

Päivitetty; 06.08.2020