Kestävä toimitusketju

Kehitämme jatkuvasti hankinnan prosessejamme ja sitoutamme toimittajiemme kehittämään omia vastuullisia toimintojaan. Yhdessä toimittajiemme kanssa työskentelemme läpinäkyvän ja kestävän toimitusketjun eteen. 

Toimitusketjun hallinta

Olemme sisällyttäneet vastuullisuuden hankinta- ja toimitusketjun prosesseihimme, ja tavoitteenamme on vahvistaa jatkuvasti toimitusketjumme hallintaa sekä lisätä koko arvoketjun läpinäkyvyyttä. Haluamme varmistaa, että toimimme vastuullisesti läpi koko arvoketjun, ja että hankkimamme materiaalit ja komponentit täyttävät paikalliset ja globaalit säännökset ja standardit.

Osana kestävän kehityksen ohjelmaa Valmet on ottanut käyttöön globaalit prosessit arvioidakseen ja johtaakseen toimittajiensa vastuullisuutta. 

Globaali toimittajaverkosto

Valmetin laajaan toimittajaverkostoon kuuluu noin 17 000 aktiivista suoraa toimittajaa yli 50 maassa vastuullisuuden eri kypsyys- ja riskitasoilla. Kustannuksilla mitattuna yli puolet hankinnoistamme tulee kuitenkin Suomesta ja Ruotsista. 76 prosenttia Valmetin suorista hankinnoista tulee alhaisen vastuullisuusriskin maista. Ostamme pääasiassa metalli- ja elektroniikkakomponentteja sekä erilaisia palveluita.

Monimutkaisessa toimitusketjussa voi ilmetä useita mahdollisia vastuullisuusriskejä. Siksi pyrimme järjestelmällisesti varmistamaan vastuulliset liiketoimintakäytännöt kaikissa kumppanuuksissamme. Tavoitteenamme on tukea toimittajiemme vastuullisempia toimintoja ja vahvistaa edelleen yhteistyötämme.

Toimittajien vastuullisuuden hallintaprosessi

Valmetilla on globaali toimittajien vastuullisuuden hallintaprosessi, jossa on neljä vaihetta. Kaikkien toimittajien on allekirjoitettava Valmetin vastuullisen alihankinnan politiikka. Se määrittää Valmetin vähimmäisvaatimukset toimittajilleen liiketoiminnan etiikan, vaatimustenmukaisuuden, ihmisoikeuksien, työntekijöiden oikeuksien, työterveyden, työturvallisuuden ja ympäristönhallinnan sekä kestävien tuotteiden ja palvelujen osalta. Odotamme kaikkien toimittajiemme noudattavan politiikassa määriteltyjä periaatteita. Se on lähtökohta kaikille Valmetin liikesuhteille. Politiikka toimii myös toimittajien vastuullisuuden arvioinnin, itsearviointien sekä auditointien pohjana.

Toimittajariskien hallinta

Maailmanlaajuisessa toimittajien valintaprosessissaan Valmet arvioi useita aihealueita, mukaan lukien johtamiskäytännöt, taloudellinen ja operatiivinen suorituskyky, eettiset liiketoimintaperiaatteet, ihmis- ja työntekijäoikeudet, työterveyteen ja –turvallisuuteen liittyvät toimintatavat, ympäristöjohtaminen ja tuoteturvallisuus.

Valmetin uusi riskien kartoittamiseen luotu konsepti mahdollistaa toimittajien arvioinnin hankintakategorian ja -maan perusteella. Tavoitteena on kartoittaa mahdollisia välillisiä, negatiivisia vaikutuksia ja riskejä, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, työmarkkinakäytäntöihin, liiketoiminnan eettisyyteen, ympäristösuorituskykyyn sekä työterveyteen ja -turvallisuuteen.

Arvoketjun ympäristövaikutukset

Valmet pyrkii kehittämään koko arvoketjunsa läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä, aina raaka-aineiden hankinnasta omien tuotteiden kierrätykseen. Arvion mukaan noin 4 % Valmetin koko arvoketjun ympäristövaikutuksista muodostuu toimitusketjussa.

ContactUs
Locations
Contact form