Kannattavuuden parantaminen

Tästä osiosta löytyy tietoa Valmetin kannattavuuden parantantamisesta sekä laatukustannusten ja hankinnan säästöistä.

Painopiste edelleen kannattavuuden parantamisessa

Valmet keskittyy jatkossakin kannattavuuden parantamiseen toteuttamalla erilaisia toimenpiteitä esim. myyntiprosessin hallinnassa, projektinhallinnassa ja -toteuttamisessa, hankinnassa ja laadussa sekä teknologiassa, tutkimuksessa ja kehityksessä.

Parantaakseen myyntiprosessin hallintaa Valmet keskittyy avainasiakkuuksien hoitoon sekä analysoimaan osuuttaan asiakkaiden ostoista. Valmet tavoittelee markkinaosuuden parantamista avainasiakkuuksissa ja lisää fokusta myynnin koulutukseen. Lisäksi Valmet on lanseerannut ”Valmetin tapa palvella” ‑palvelukonseptin, jonka tarkoituksena on yhtenäistää palvelutarjoomaa ja kehittää sitä asiakaslähtöisemmäksi.

Valmet kehittää jatkuvasti projektinhallintaa ja projektien toteuttamista kouluttamalla henkilöstöä ja noudattamalla koko Valmetin kattavaa projektintoteutusmallia. Keskittymällä projektinhallintaan ja -toteuttamiseen Valmet tavoittelee bruttokatteen jatkuvaa kasvua.

Valmet on asettanut pitkän aikavälin säästötavoitteen hankinnalle. Pienentääkseen hankintakustannuksia Valmet keskittyy kustannusten alentamiseen tuotesuunnittelun kautta (Design-to-Cost) ja osallistaa toimittajia enemmän toimittajasuhteiden hallinnan avulla. Valmet on asettanut tavoitteen myös laatukustannusten säästöille ja lisää laadunpoikkeamien syiden analysointia. Lisäksi Valmet jatkaa Lean-menetelmien ja -metodologian omaksumista.

Valmet keskittyy jatkuvasti uusiin teknologioihin sekä tutkimukseen ja kehitykseen parantaakseen tuotteidensa kustannuskilpailu- ja suorituskykyä. Toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) uudistus tulee parantamaan tehokkuutta käyttöönoton jälkeen.

Laatukustannukset

Laatukustannukset
(% liikevaihdosta)

Pienentääkseen laatukustannuksia ja lyhentääkseen läpimenoaikoja Valmet on ottanut käyttöön Lean-menetelmän. Leanin käyttöönoton odotetaan parantavan tehokkuutta ja vähentävän resurssihukkaa. Yhteinen laadun kehittämisen toimintatapa yhdessä erilaisten laatutyökalujen ja prosessien kanssa auttaa vähentämään laatukustannuksia ja läpimenoaikoja. Laatukustannusten ja läpimenoaikojen vähentämiseksi on myös tärkeää korostaa laatuhankkeiden ja vastuun kantamisen tärkeyttä.

 

Hankinnan säästöt

Vuosittaiset hankinnan säästöt 

 

Valmetilla on noin 10 000 suoraa toimittajaa yli 50 maassa. Kustannuksilla mitattuna noin puolet hankinnoistamme tulee kuitenkin Suomesta ja Ruotsista. Ostamme pääasiassa metalli- ja elektroniikkakomponentteja sekä palveluita sellu-, paperi- ja energiateollisuuden toimittajilta.

Säästöjä hankintakustannuksissa voidaan saavuttaa lisäämällä hankintoja kustannuskilpailukykyisistä maista, lisäämällä alihankintaa, vahvistamalla innovatiivista toimittajayhteistyötä ja keskittämällä toimitus- ja varastoverkostoa.