Sellu ja energia

Wood handling

Sellu ja energia -liiketoimintalinja toimittaa tehtaita ja prosessilaitteita kemialliseen ja mekaaniseen massanvalmistukseen sekä biomassaa ja jätettä polttoaineena käyttäviä voimalaitoksia, voimakattilayksiköitä ja niihin liittyviä ympäristöjärjestelmiä.

1067

Liikevaihto Milj. euroa

854

Saadut tilaukset Milj. euroa

1948

Henkilöstö

Liiketoimintalinjan asiakkaita ovat pääasiassa massan tuottajat sekä sähkön- ja lämmöntuottajat. Tärkeimmät maantieteelliset markkinat ovat Eurooppa, Etelä-Amerikka ja Aasia.

Valmetin massanvalmistuksen ratkaisut on suunniteltu tehostamaan raaka-aineiden käyttöä ja vähentämään kemikaalien ja veden kulutusta. Sellua käytetään pääasiassa raaka-aineena kartongin, pehmopaperin, painopaperin ja muiden paperilajien valmistuksessa. Sitä käytetään myös muissa sovelluksissa, kuten tekstiili- ja hygieniatuotteissa.

Valmetin energiatuotteita ovat muun muassa kattilat, kaasutinlaitteet, ympäristönsuojelujärjestelmät ja teknologian uusinnat. Valmet on johtava biomassaan perustuvien lämmön- ja sähköntuotantoratkaisujen maailmanlaajuinen toimittaja. Yhtiö toimittaa myös keskikokoisia täysimittaisia lämpö- ja voimalaitoksia, joissa poltetaan biomassaa ja lajiteltua jätettä.

Valmetin päästöjenhallintaratkaisut on suunniteltu varmistamaan turvallinen toiminta pienillä päästöillä. Sellu- ja energiasovellusten lisäksi yhtiö on kehittänyt teknologiaa meriteollisuuden pakokaasupäästöjen puhdistamiseen.

Lue lisää Sellu ja energia -liiketoiminnasta