Paperit-liiketoimintalinja

Tästä osiosta löytyy lisää tietoa Paperit-liiketoimintalinjasta, kuten avainluvut ja markkina-ajurit. Paperit-liiketoimintalinja kuuluu Prosessiteknologiat-segmenttiin.

Paperit-liiketoimintalinja toimittaa kartonki-, pehmopaperi- ja paperikoneita ja niihin liittyviä laitteita, sekä koneiden uudistuksia kartonki-, pehmopaperi- ja paperiteollisuudelle. Kartonkia, pehmopaperia ja paperia käytetään lukuisissa lopputuotteissa, mukaan lukien pakkaukset, hygieniatuotteet, kuten nenäliinat, WC-paperi ja käsipyyhkeet, sekä kirjoitus- ja painopaperit. Kartonkia, pehmopaperia ja paperia valmistetaan ensiö- ja kierrätysmassasta. Paperinvalmistusprosessi sisältää useita vaiheita, joissa massalietteestä valmistetaan kartonkia, pehmopaperia tai paperia rainaamalla, puristamalla ja kuivaamalla. Lisäksi paperitehtaassa on teknologiaa ja laitteita muun muassa massan käsittelyyn ja paperin jälkikäsittelyyn, kuten rullaukseen, pituusleikkaukseen ja rullankäsittelyyn.

Paperikoneen elinkaari voi olla kymmeniä vuosia. Uusien koneiden lisäksi on olemassa markkinat koneuudistuksille ja parannuksille, joilla lisätään tuotantoa ja parannetaan laatua, muunnetaan paperikone tuottamaan eri paperilajia tai siirretään paperikone uudelle maantieteelliselle alueelle. Nykyiset paperikoneet on usein rakennettu joustaviksi, jolloin niillä voidaan valmistaa useita paperilajeja.

Paperit-liiketoimintalinjan asiakkaita ovat pääasiassa paperiyhtiöt sekä kartongin ja pehmopaperin tuottajat. Tärkeimmät maantieteelliset markkinat uusille kartonki- ja paperikoneille ovat Kiina sekä Aasian ja Tyynenmeren alue, ja lisäksi vähemmässä määrin Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. Uudistushankkeiden tärkeimmät markkinat ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka.

Paperit-liiketoimintalinjan toimitukset perustuvat yleensä projekteihin. Valmet osallistuu yleensä uusia projekteja koskeviin tarjouskilpailuihin. Projektisopimukset ovat tyypillisesti kiinteähintaisia. Kun sopimus on allekirjoitettu, projektin toteutus kestää yleensä 12-24 kuukautta. Kartonki- ja pehmopaperikoneiden osuus Valmetin tilauskannasta on kasvanut, kun uudet paperikonetilaukset ovat vähentyneet erityisesti paino- ja kirjoituspaperien kysynnän vähenemisen vuosi. Myös paperikoneuusinnoille on kysyntää.

Avainluvut

Avainluvut Paperit-liiketoimintalinja

Paperit-liiketoimintalinja vuonna 2021

Paperit BU split 2021.PNG

 

Markkina-ajurit

Liiketoiminta

Markkinan koko1 ja kasvu2

Markkinatekijät

Kartonki 1,0 mrd. euroa
~2–3 %
• Maailmankauppa, verkkokauppa ja kehittyvien markkinoiden kasvu
edistävät pakkausmateriaalien kysyntää
• Kevyen kartongin kysyntä
• Siirtyminen muovipakkauksista uusiutuvien materiaalien käyttöön
• Lajinvaihdot paperista kartonkiin
Paperi 0,4 mrd. euroa
~-2 %
• Digitaalisen median kasvava rooli vähentää painopapereiden kysyntää
• Teknologiavetoisen tehokkuuden parantamisen kysyntä
• Erikoispapereiden tarve
Pehmopaperi 0,7 mrd. euroa
~3–4 %
• Ostovoiman ja elintason kasvu
• Kaupungistuminen ja hygienian koheneminen
• Nopea talouskasvu kehittyvillä markkinoilla
• Paremman laadun kysyntä
• Kuluttajien hygieniatottumusten koheneminen

1) Markkina-asema ja arvioitu markkinakoko laskettuna keskiarvona vuosilta 2019–2021.
2) Loppumarkkinan kasvu pitkällä aikavälillä.

Haluatko tietää lisää paperin- tai pehmopaperinvalmistusprossessista? Katso alla olevat englanninkieliset videot.