Paperit-liiketoimintalinja

 

Tästä osiosta löytyy lisää tietoa Paperit-liiketoimintalinjasta, kuten avainluvut ja markkina-ajurit. Paperit-liiketoimintalinja kuuluu Prosessiteknologiat-segmenttiin. Katso myös Paperit-liiketoimintalinja lyhyesti video sekä esitys vuoden 2023 pääomamarkkinapäivältä (englanniksi).

Paperit-liiketoimintalinja toimittaa koneita, laitteita ja koneiden uusintoja kartonki-, pehmopaperi- ja paperiteollisuudelle. Ratkaisut on suunniteltu käyttötarkoituksen mukaan. Pääpaino on energian ja raaka-aineiden säästämisessä, tehokkuudessa, joustavuudessa ja turvallisuudessa.

Kartonkia, pehmopaperia ja paperia käytetään erilaisissa lopputuotteissa, mukaan lukien pakkaukset ja hygieniatuotteet, kuten nenäliinat, WC-paperi ja käsipyyhkeet, sekä kirjoitus- ja painopaperit. Kartonkia, pehmopaperia ja paperia valmistetaan ensiö- tai kierrätysmassasta. Paperinvalmistusprosessin eri vaiheissa massalietteestä valmistetaan kartonkia, pehmopaperia tai paperia rainaamalla, puristamalla, kuivaamalla ja liimaamalla. Lisäksi paperitehtaassa on teknologiaa ja laitteita massan käsittelyyn, ilmajärjestelmiin, kemikaalien käsittelyyn ja paperin jälkikäsittelyyn, kuten rullaukseen, pituusleikkaukseen, sekä automaatiota, virtauksensäätöä ja teollisen internetin ratkaisuja.

Paperikoneen elinkaari voi olla kymmeniä vuosia. Uusien koneiden lisäksi on olemassa markkinat koneuusinnoille ja parannuksille. Tarjoomamme sisältää myös paperikoneiden muunnokset tuottamaan eri paperilajia ja siirrot uudelle maantieteelliselle alueelle.

Paperit-liiketoimintalinjan asiakkaita ovat pääasiassa kartongin ja pehmopaperin tuottajat sekä paperiyhtiöt. Tärkeimmät maantieteelliset markkinat uusille kartonki- ja paperikoneille ovat Kiina sekä Aasian ja Tyynenmeren alue, ja lisäksi vähemmässä määrin Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. Uudistushankkeiden tärkeimmät markkinat ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka.

Paperit-liiketoimintalinjan toimitukset perustuvat yleensä projekteihin. Valmet osallistuu yleensä uusia projekteja koskeviin tarjouskilpailuihin. Projektisopimukset ovat tyypillisesti kiinteähintaisia. Kun sopimus on allekirjoitettu, projektin toteutus kestää yleensä 12-24 kuukautta. 

Paino- ja kirjoituspaperin kysyntä on laskenut jo pitkään, kun taas kasvava verkkokauppa ja maailmankauppa kasvattavat pakkauskartongin kysyntää ja parantuva elintaso erityisesti kehittyvissä maissa lisää pehmopaperin kysyntää. Tänä päivänä suurin osa Paperit-liiiketoimintalinjan tilauskirjasta koostuukin kartonki- ja pehmopaperikoneista. Kysyntää on myös paperikoneuusinnoille.

Avainluvut

PAP 2022 FI.png

PAP BU 2022 FI.PNG

Markkinatekijät

Liiketoiminta

 

Markkina-asema ja -osuus*

 

Markkinan arvioitu koko ja loppumarkkinan pitkän aikavälin kasvu* 

 

Markkinatekijät

Kartonki  

#1

60 %

 

1,3 mrd. euroa

+3 %

 

• Maailmankauppa, verkkokauppa ja kehittyvien markkinoiden kasvu edistävät pakkausmateriaalien kysyntää
• Kevyen kartongin kysyntä
• Siirtyminen muovipakkauksista uusiutuvien materiaalien käyttöön
• Lajinvaihdot paperista kartonkiin
Paperi  

#1

50 %

 

0,2 mrd. euroa

-2 %

 

• Digitaalisen median kasvava rooli vähentää painopapereiden kysyntää
• Kysyntä teknologiavetoiselle tehokkuuden parantamiselle
• Erikoispapereiden tarve
Pehmopaperi  

#1

35 %

 

0,7 mrd. euroa

+4 %

 

• Ostovoiman kasvu ja elintason nousu
• Kaupungistuminen ja hygienian koheneminen
• Nopea talouskasvu kehittyvillä markkinoilla
• Paremman laadun kysyntä
• Kuluttajien hygieniatottumusten koheneminen
*Markkina-asema, markkinaosuus ja markkinan arvioitu koko laskettuna vuodelta 2022.
 
 

 

Haluatko tietää lisää paperin- tai pehmopaperinvalmistusprossessista? Katso alla olevat englanninkieliset videot.