Paperit-liiketoimintalinja

Tästä osiosta löytyy lisää tietoa Paperit-liiketoimintalinjasta, kuten avainluvut ja markkina-ajurit. Paperit-liiketoimintalinja kuuluu Prosessiteknologiat-segmenttiin. Katso myös Paperit-liiketoimintalinja lyhyesti video sekä esitys vuoden 2023 pääomamarkkinapäivältä (englanniksi).

Paperit-liiketoimintalinja toimittaa koneita, jatkojalostuslinjoja, laitteita ja koneiden uusintoja kartonki-, pehmopaperi- ja paperiteollisuudelle. Ratkaisut on suunniteltu käyttötarkoituksen mukaan. Pääpaino on energian ja raaka-aineiden säästämisessä, tehokkuudessa, joustavuudessa ja turvallisuudessa. Asiakkaamme voivat valmistaa mahdollisimman laadukkaita tuotteita, jotka parantavat kilpailukykyä markkinoilla.

Uusien kartonki- ja paperikoneiden kysyntä on viime vuosina ollut erityisen vilkasta Kiinassa, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Valmet on vuosien mittaan toimittanut asiakkailleen yli 700 kartonkikonetta, 900 paperikonetta ja yli 300 pehmopaperikonetta maailmanlaajuisesti. Nykyään Valmet tarjoaa asiakkailleen myös laajoja teollisen internetin ratkaisuja ja etäpalveluita suorituskykykeskuksistaan Jyväskylässä, Karlstadissa, Ruotsissa ja Luccassa, Italiassa.

Kartonkia, pehmopaperia ja paperia käytetään erilaisessa lopputuotteissa, mukaan lukien pakkaukset ja hygieniatuotteet, kuten nenäliinat, WC-paperi ja käsipyyhkeet, sekä kirjoitus- ja painopaperit. Kartonkia, pehmopaperia ja paperia valmistetaan ensiö- tai kierrätysmassasta.

Paperinvalmistusprosessin eri vaiheissa massalietteestä valmistetaan kartonkia, pehmopaperia tai paperia rainaamalla, puristamalla, kuivaamalla ja liimaamalla. Lisäksi paperitehtaassa on teknologiaa ja laitteita massan käsittelyyn, ilmajärjestelmiin, kemikaalien käsittelyyn ja paperin jälkikäsittelyyn, kuten rullaukseen, pituusleikkaukseen ja pehmopaperin jatkojalostukseen sekä automaatiota, virtauksensäätöä ja teollisen internetin ratkaisuja.

Paperikoneen elinkaari voi olla kymmeniä vuosia. Uusien koneiden lisäksi Valmetilla on vahva asema koneuusinnoissa ja parannuksissa. Tärkeä osa tarjoomaamme on myös paperikoneiden muunnokset tuottamaan eri paperilajia ja siirrot uudelle maantieteelliselle alueelle.

Avainluvut

Valmet Paperit vuonna 2023

Valmet Paperit-liiketoimintalinja paperilaaduittain vuonna 2023

Markkinatekijät

Liiketoiminta

 

Markkina-asema ja -osuus*

 

Markkinan arvioitu koko ja loppumarkkinan pitkän aikavälin kasvu* 

 

Markkinatekijät

Kartonki  

#1

60 %

 

1,3 mrd. euroa

+3 %

 

• Maailmankauppa, verkkokauppa ja kehittyvien markkinoiden kasvu edistävät pakkausmateriaalien kysyntää
• Kevyen kartongin kysyntä
• Siirtyminen muovipakkauksista uusiutuvien materiaalien käyttöön
• Lajinvaihdot paperista kartonkiin
Paperi  

#1

50 %

 

0,2 mrd. euroa

-2 %

 

• Digitaalisen median kasvava rooli vähentää painopapereiden kysyntää
• Kysyntä teknologiavetoiselle tehokkuuden parantamiselle
• Erikoispapereiden tarve
Pehmopaperi  

#1

 

1,5 mrd. euroa

 

• Ostovoiman kasvu ja elintason nousu
• Kaupungistuminen ja hygienian koheneminen
• Nopea talouskasvu kehittyvillä markkinoilla
• Paremman laadun kysyntä
• Kuluttajien hygieniatottumusten koheneminen
*Kuten vuoden 2023 pääomamarkkinapäivän materiaaleissa.