Paperit-liiketoimintalinja

Tästä osiosta löytyy lisää tietoa Paperit-liiketoimintalinjasta, kuten avainluvut ja markkina-ajurit. Tutustu myös pehmopaperin ja paperin valmistusprosesseihin. 

Paperit-liiketoimintalinja toimittaa kartonki-, pehmopaperi- ja paperikoneita ja niihin liittyviä laitteita, sekä koneiden uudistuksia kartonki-, pehmopaperi- ja paperiteollisuudelle. Kartonkia, pehmopaperia ja paperia käytetään lukuisissa lopputuotteissa, mukaan lukien pakkaukset, hygieniatuotteet, kuten nenäliinat, WC-paperi ja käsipyyhkeet, sekä kirjoitus- ja painopaperit. Kartonkia, pehmopaperia ja paperia valmistetaan ensiö- ja kierrätysmassasta. Paperinvalmistusprosessi sisältää useita vaiheita, joissa massalietteestä valmistetaan kartonkia, pehmopaperia tai paperia rainaamalla, puristamalla ja kuivaamalla. Lisäksi paperitehtaassa on teknologiaa ja laitteita muun muassa massan käsittelyyn ja paperin jälkikäsittelyyn, kuten rullaukseen, pituusleikkaukseen ja rullankäsittelyyn.

Paperikoneen elinkaari voi olla kymmeniä vuosia. Uusien koneiden lisäksi on olemassa markkinat koneuudistuksille ja parannuksille, joilla lisätään tuotantoa ja parannetaan laatua, muunnetaan paperikone tuottamaan eri paperilajia tai siirretään paperikone uudelle maantieteelliselle alueelle. Nykyiset paperikoneet on usein rakennettu joustaviksi, jolloin niillä voidaan valmistaa useita paperilajeja.

Paperit-liiketoimintalinjan asiakkaita ovat pääasiassa paperiyhtiöt sekä kartongin ja pehmopaperin tuottajat. Tärkeimmät maantieteelliset markkinat uusille kartonki- ja paperikoneille ovat Kiina sekä Aasian ja Tyynenmeren alue, ja lisäksi vähemmässä määrin Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. Uudistushankkeiden tärkeimmät markkinat ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka.

Paperit-liiketoimintalinjan toimitukset perustuvat yleensä projekteihin. Valmet osallistuu yleensä uusia projekteja koskeviin tarjouskilpailuihin. Projektisopimukset ovat tyypillisesti kiinteähintaisia. Kun sopimus on allekirjoitettu, projektin toteutus kestää yleensä 12-24 kuukautta. Kartonki- ja pehmopaperikoneiden osuus Valmetin tilauskannasta on kasvanut, sillä uudet paperikonetilaukset ovat vähentyneet erityisesti paino- ja kirjoituspaperien kysynnän vähenemisen vuosi. Paperikoneuudistusten kysyntä on kuitenkin pysynyt varsin vahvana.

Avainluvut

Avainluvut Paperit-liiketoimintalinja 2019

 ^Ylös

Markkina-ajurit

Pehmopaperi

  • Kehittyvien markkinoiden kasvu
  • Kaupungistuminen, ostovoiman ja elintason kasvu
  • Vastuullisesti tuotetun korkealaatuisen pehmopaperin kysyntä

Kartonki

  • Maailmankauppa, verkkokauppa ja kehittyvien markkinoiden kasvu edistävät pakkausmateriaalien kysyntää
  • Siirtyminen muovipakkauksista uusiutuvien materiaalien käyttöön
  • Kevyen kartongin kysyntä

Paperi

  • Digitaalisen median kasvava rooli vähentää kirjoitus- ja painopapereiden kysyntää
  • Kehittyvät markkinat kasvavat jonkin verran

 ^Ylös

Päivitetty; 09.03.2020