Automaatio-liiketoimintalinja

Tästä osiosta löytyy lisää tietoa Automaatio-liiketoimintalinjasta, kuten avainluvut, markkina-ajurit ja esittely Valmetin teollisesta internetistä. Automaatio-liiketoimintalinja muodostettiin 1. huhtikuuta 2015, kun Metson Prosessiautomaatio-järjestelmät -liiketoiminnan osto saatiin päätökseen. Automaatio-liiketoimintalinja on liitetty Valmetin raportointiin tammi-kesäkuun 2015 osavuosikatsauksesta lähtien.

Automaatio-liiketoimintalinja tarjoaa ja kehittää automaatio-ja informaationhallintajärjestelmiä, -sovelluksia ja -palveluja. Nämä pitävät sisällään muun muassa hajautettuja ohjausjärjestelmiä (DCS), laatusäätöjärjestelmiä ja analysaattoreita sekä mittauksia.

Automaatio-liiketoimintalinjan asiakkaita ovat pääasiassa sellu-, energia-, paperi- sekä prosessiteollisuuden toimijat. Tärkein maantieteellinen markkina on EMEA-alue, ja Pohjois-Amerikka on toiseksi suurin alue liikevaihdolla mitattuna. Melkein puolet Automaation liiketoiminnasta koostuu palveluista. Noin 10 prosenttia Automaation liikevaihdosta syntyy silloin, kun automaatiota myydään Valmetin projektitoimitusten osana ja noin 90 prosenttia Automaation liikevaihdosta muodostuu suoraan asiakkaalle myytävistä tuotteista ja palveluista. 

Avainluvut

Avainluvut Automaatio-liiketoimintalinja 2018

^Ylös 

Markkina-ajurit


Lähde: Valmetin pääomamarkkinapäivä 2016

  • Ikääntyvät koneet ja asennetut automaatiojärjestelmät
  • Investoinnit uusiin sellu- ja paperikoneisiin ja voimalaitoksiin
  • Älykkään teknologian kysyntä

^Ylös

Valmetin teollinen internet

Valmetin teollisen internetin sovellukset ja palvelut on kehitetty parantamaan asiakkaiden prosessien luotettavuutta ja suorituskykyä. Teollisen internetin mahdollisiksi tekemiin luotettavuuspalveluihin sisältyvät online-seuranta, ennakoiva diagnostiikka ja data-analyysit, joilla parannetaan tehtaiden ja laitosten tehokkuutta, tuetaan oikea-aikaisen kunnossapidon suunnittelua ja ehkäistään suunnittelemattomia seisokkeja. 

Valmet on perustanut neljä suorituskykykeskusta, jotka muodostavat asiakkaiden kanavan kaikkiin Valmetin teollisen internetin sovelluksiin ja palveluihin. Asiakkaat voivat ottaa yhteyden suorituskykykeskuksiin saadakseen reaaliaikaista tukea Valmetin asiantuntijoilta. Asiakkaiden prosesseja voidaan myös tarkkailla etäyhteyden kautta. 

Voidakseen tarjota asiakkailleen kattavan valikoiman teollisen internetin palveluja Valmet rakentaa teollisen internetin ekosysteemiä, joka tuo alan johtavat toimijat yhteen.  Ekosysteemin tarkoituksena on luoda uusia lisäarvoa tuottavia sovelluksia ja palveluja sellu-, paperi- ja energiateollisuutta varten. 

 

^Ylös

Päivitetty; 08.08.2019