Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinja

Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinja toimittaa ja kehittää automaation ja tiedonhallinnan järjestelmiä, sovelluksia ja palveluja sellu-, energia-, paperi- ja prosessiteollisuuden yrityksille sekä meri- ja kaasuteollisuudelle. Päätuotteitamme ovat hajautetut ohjausjärjestelmät (DCS), laadunhallintajärjestelmät (QCS) sekä analysaattorit ja mittaukset. Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinja kuuluu Automaatio-segmenttiin.

Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinjan asiakkaita ovat pääasiassa sellu-, energia-, paperi- sekä prosessiteollisuuden toimijat. Tärkein maantieteellinen markkina on EMEA-alue, ja Pohjois-Amerikka on toiseksi suurin alue liikevaihdolla mitattuna. Melkein puolet Automaatiojärjestelmien liiketoiminnasta koostuu palveluista. 

Noin 20 prosenttia Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinjan liikevaihdosta tulee automaation myynnistä osana Valmetin prosessiteknologian projektitoimituksia. Loput 80 prosenttia liiketoimintalinjan liikevaihdosta tulee ratkaisujen ja palvelujen myynnistä suoraan asiakkaille.

Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinja muodostettiin 1. huhtikuuta 2015, kun Metson Prosessiautomaatio-järjestelmät -liiketoiminnan osto saatiin päätökseen. Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinja on liitetty Valmetin raportointiin tammi-kesäkuun 2015 osavuosikatsauksesta lähtien.

Avainluvut

Avainluvut Automaatio-liiketoimintalinja

Automaatiojärjestelmät vuonna 2021

Automaatio BU split 2021.PNG

 

Markkina-ajurit

 

Liiketoimintalinja

Markkinan koko1 ja kasvu2

Markkinatekijät

Automaatiojärjestelmät 2,1 mrd. euroa
~1 %
• Ikääntyvät koneet ja asennetut automaatiojärjestelmät
• Investoinnit uusiin sellu- ja paperitehtaisiin ja voimalaitoksiin
• Raaka-ainesäästöjen, prosessitehokkuuden ja vastuullisuuden kysyntä
• Teollisen internetin ratkaisujen kysyntä

1) Markkina-asema ja arvioitu markkinakoko laskettuna vuodelta 2021.
2) Loppumarkkinan kasvu pitkällä aikavälillä.

Valmetin teollinen internet

Valmetin teollisen internetin sovellukset ja palvelut on kehitetty parantamaan asiakkaiden prosessien luotettavuutta ja suorituskykyä. Teollisen internetin mahdollisiksi tekemiin luotettavuuspalveluihin sisältyvät online-seuranta, ennakoiva diagnostiikka ja data-analyysit, joilla parannetaan tehtaiden ja laitosten tehokkuutta, tuetaan oikea-aikaisen kunnossapidon suunnittelua ja ehkäistään suunnittelemattomia seisokkeja. 

Valmet on perustanut kahdeksan suorituskykykeskusta, jotka muodostavat asiakkaiden kanavan kaikkiin Valmetin teollisen internetin sovelluksiin ja palveluihin. Asiakkaat voivat ottaa yhteyden suorituskykykeskuksiin saadakseen reaaliaikaista tukea Valmetin asiantuntijoilta. Asiakkaiden prosesseja voidaan myös tarkkailla etäyhteyden kautta. 

Voidakseen tarjota asiakkailleen kattavan valikoiman teollisen internetin palveluja Valmet rakentaa teollisen internetin ekosysteemiä, joka tuo alan johtavat toimijat yhteen.  Ekosysteemin tarkoituksena on luoda uusia lisäarvoa tuottavia sovelluksia ja palveluja sellu-, paperi- ja energiateollisuutta varten. 

Pelitekniikka teollisuudessa (englanniksi)

Lisätyn todellisuuden avulla prosessitiedot voidaan irrottaa valvomoista ja mekaanikot voivat ottaa tarvitsemansa tiedot mukaansa, kun he työskentelevät koneen parissa. Lue lisää teollisesta internetistä ja lisätyn ja virtuaalitodellisuuden hyödyntämisestä teollisuudessa.
Lue lisää