Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinja

Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinja toimittaa ja kehittää automaation ja tiedonhallinnan järjestelmiä, sovelluksia ja palveluja sellu-, kartonki-, pehmopaperi-, paperi-, energia- ja muille prosessiteollisuuden yrityksille sekä meriteollisuudelle. Päätuotteita ja -ratkaisuja ovat automaatiojärjestelmät (DCS), teollisuuden sovellukset, laadunhallintajärjestelmät (QMS), analysaattorit ja mittaukset, teollisen internetin ratkaisut ja automaatiopalvelut. Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinja kuuluu Automaatio-segmenttiin.

Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinjan asiakkaita ovat pääasiassa sellu-, energia-, paperi- sekä prosessiteollisuuden toimijat. Tärkein maantieteellinen markkina on EMEA-alue, ja Pohjois-Amerikka on toiseksi suurin alue liikevaihdolla mitattuna. Melkein puolet Automaatiojärjestelmien liiketoiminnasta koostuu palveluista. 

Noin 10–20 prosenttia Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinjan liikevaihdosta tulee automaation myynnistä osana Valmetin prosessiteknologian projektitoimituksia. Loput 80–90 prosenttia liiketoimintalinjan liikevaihdosta tulee ratkaisujen ja palvelujen myynnistä suoraan asiakkaille.

Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinja muodostettiin 1. huhtikuuta 2015, kun Metson Prosessiautomaatio-järjestelmät -liiketoiminnan osto saatiin päätökseen. Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinja on liitetty Valmetin raportointiin tammi-kesäkuun 2015 osavuosikatsauksesta lähtien.

Katso myös Automaatiojärjestelmät lyhyesti video sekä Automaatiojärjestelmien esitys vuoden 2023 pääomamarkkinapäivältä (englanniksi).

Avainluvut vuonna 2022

Avainluvut Automaatio-liiketoimintalinja

 

AS 2022 BU FI.PNG

Markkinatekijät

 
Toimiala Markkina-asema* ja -osuus Markkinan koko* ja kasvu Markkinatekijät
Sellu ja paperi #1-3

26 %

 

~ 2,1 mrd. euroa

~ 3 %

• Ikääntyvät koneet ja asennetut automaatiojärjestelmät
• Investoinnit uusiin sellun ja paperin tuotantolinjoihin sekä teollisuuden hiilestä irtautumiseen
• Kysyntä raaka-aineiden säästölle, prosessien tehostamiselle ja kestävälle kehitykselle
• Teollisen internetin ratkaisujen kysyntä, jota asiakkaiden digitalisaatio edistää
Energia ja prosessi #2-4

14 %

Markkina-asema ja relevantin markkinan koko ARC 2021-2026 materiaalin mukaan

 

Valmetin teollinen internet

Valmetin teollisen internetin sovellukset ja palvelut on kehitetty parantamaan asiakkaiden prosessien luotettavuutta ja suorituskykyä. Teollisen internetin mahdollisiksi tekemiin luotettavuuspalveluihin sisältyvät online-seuranta, ennakoiva diagnostiikka ja data-analyysit, joilla parannetaan tehtaiden ja laitosten tehokkuutta, tuetaan oikea-aikaisen kunnossapidon suunnittelua ja ehkäistään suunnittelemattomia seisokkeja. 

Valmet on perustanut kahdeksan suorituskykykeskusta, jotka muodostavat asiakkaiden kanavan kaikkiin Valmetin teollisen internetin sovelluksiin ja palveluihin. Asiakkaat voivat ottaa yhteyden suorituskykykeskuksiin saadakseen reaaliaikaista tukea Valmetin asiantuntijoilta. Asiakkaiden prosesseja voidaan myös tarkkailla etäyhteyden kautta. 

Voidakseen tarjota asiakkailleen kattavan valikoiman teollisen internetin palveluja Valmet rakentaa teollisen internetin ekosysteemiä, joka tuo alan johtavat toimijat yhteen.  Ekosysteemin tarkoituksena on luoda uusia lisäarvoa tuottavia sovelluksia ja palveluja sellu-, paperi- ja energiateollisuutta varten.