Automaatio-liiketoimintalinja

Tästä osiosta löytyy lisää tietoa Automaatio-liiketoimintalinjasta, kuten avainluvut, markkina-ajurit ja esittely Valmetin teollisesta internetistä

Automaatio-liiketoimintalinja toimittaa ja kehittää automaation ja tiedonhallinnan järjestelmiä, sovelluksia ja palveluja sellu-, energia-, paperi- ja prosessiteollisuuden yrityksille sekä meri- ja kaasuteollisuudelle. Päätuotteitamme ovat hajautetut ohjausjärjestelmät (DCS), laadunhallintajärjestelmät (QCS) sekä analysaattorit ja mittaukset.

Automaatio-liiketoimintalinjan asiakkaita ovat pääasiassa sellu-, energia-, paperi- sekä prosessiteollisuuden toimijat. Tärkein maantieteellinen markkina on EMEA-alue, ja Pohjois-Amerikka on toiseksi suurin alue liikevaihdolla mitattuna. Melkein puolet Automaation liiketoiminnasta koostuu palveluista. Noin 10 prosenttia Automaatio-liiketoimintalinjan liikevaihdosta tulee automaation myynnistä osana Valmetin projektitoimituksia. Loput 90 prosenttia liiketoimintalinjan liikevaihdosta tulee ratkaisujen ja palvelujen myynnistä suoraan asiakkaille.

Automaatio-liiketoimintalinja muodostettiin 1. huhtikuuta 2015, kun Metson Prosessiautomaatio-järjestelmät -liiketoiminnan osto saatiin päätökseen. Automaatio-liiketoimintalinja on liitetty Valmetin raportointiin tammi-kesäkuun 2015 osavuosikatsauksesta lähtien.

Avainluvut

Avainluvut Automaatio-liiketoimintalinja 2019

^Ylös 

Markkina-ajurit

  • Investoinnit uusiin sellu- ja paperikoneisiin ja voimalaitoksiin
  • Ikääntyvät koneet ja asennetut automaatiojärjestelmät
  • Kysyntä älykkäälle teknologialle^Ylös

Valmetin teollinen internet

Valmetin teollisen internetin sovellukset ja palvelut on kehitetty parantamaan asiakkaiden prosessien luotettavuutta ja suorituskykyä. Teollisen internetin mahdollisiksi tekemiin luotettavuuspalveluihin sisältyvät online-seuranta, ennakoiva diagnostiikka ja data-analyysit, joilla parannetaan tehtaiden ja laitosten tehokkuutta, tuetaan oikea-aikaisen kunnossapidon suunnittelua ja ehkäistään suunnittelemattomia seisokkeja. 

Valmet on perustanut kahdeksan suorituskykykeskusta, jotka muodostavat asiakkaiden kanavan kaikkiin Valmetin teollisen internetin sovelluksiin ja palveluihin. Asiakkaat voivat ottaa yhteyden suorituskykykeskuksiin saadakseen reaaliaikaista tukea Valmetin asiantuntijoilta. Asiakkaiden prosesseja voidaan myös tarkkailla etäyhteyden kautta. 

Voidakseen tarjota asiakkailleen kattavan valikoiman teollisen internetin palveluja Valmet rakentaa teollisen internetin ekosysteemiä, joka tuo alan johtavat toimijat yhteen.  Ekosysteemin tarkoituksena on luoda uusia lisäarvoa tuottavia sovelluksia ja palveluja sellu-, paperi- ja energiateollisuutta varten. 

^Ylös

Päivitetty; 20.05.2020