Palvelut-liiketoimintalinja

 

Palvelut-liiketoimintalinja tarjoaa palveluja ja ratkaisuja pääasiassa sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Sen palveluja ja ratkaisuja ovat muun muassa varaosat ja komponentit, kunnossapito- ja seisokkipalvelut, ulkoistuspalvelut, kulutusosat, prosessien tuki ja optimointi sekä tehtaiden ja laitosten parannukset. Lisäksi Valmet tarjoaa asiakkaille oppimisen mahdollisuuksia: yli 150 kurssia ja erilaisia koulutuspalveluja.

Maailman noin 3 800 sellu- ja paperitehtaasta yli puolet ostaa Valmetilta palveluja vuosittain. Noin puolet palveluliiketoimintalinjan liikevaihdosta tulee 20 suurimmalta asiakasyritykseltä. Tärkeimmät maantieteelliset markkinat ovat EMEA-alue ja Pohjois-Amerikka. Palveluliiketoiminnassa tehdään paljon yksittäisiä kauppoja, mutta pitkäaikaiset yritys- ja tehdaskohtaiset palvelusopimukset ovat yhä yleisempiä.

Avainluvut

Palvelut 2020.PNG

 

Markkina-ajurit

Liiketoiminta-linja

Markkinan koko1 ja kasvu2

Markkinatekijät

Palvelut 8,0 mrd. euroa
~1–2 %
• Kasvava sellun, pehmopaperin, kartongin ja
energian tuotanto
• Asiakaskysyntä resurssitehokkuudelle,
tuottavuudelle, lopputuotteiden
laadulle, teollisen internetin palveluille ja
ympäristövaikutusten pienentämiselle
• Asiakkaat keskittyvät ydintoimintoihin,
vähentävät omia resurssejaan ja ulkoistavat
ydinliiketoimintaan kuulumattomia
toimintoja
• Asennetun laitekannan koko ja sen
ikääntyminen sekä kapasiteetin lisäykset
• Kilpailukyvyttömien tuotantolinjojen
sulkemiset ja muuntamiset

1) Markkina-asema ja arvioitu markkinakoko laskettuna vuodelta 2021.
2) Loppumarkkinan kasvu pitkällä aikavälillä.

Päivitetty; 23.02.2022