Palvelut-liiketoimintalinja

Tästä osiosta löytyy lisää tietoa Palvelut-liiketoimintalinjasta, kuten avainluvut ja markkina-ajurit.

Palvelut-liiketoimintalinja tarjoaa palveluja ja ratkaisuja sellu-, paperi- ja energiantuotantoaloille sekä tietyille muille prosessiteollisuuden aloille. Tarjottavia palveluja ja ratkaisuja ovat muun muassa vara-, kulutus- ja vaihto-osat, laitteet, paperikonekudokset, suodatinkankaat, paperikoneiden telapalvelut, laitosparannukset, koneiden ja laitteiden uudistukset ja tekniset muutokset sekä asiantuntijapalvelut laitosten tehokkuuden ja toiminnan parantamiseksi, sekä laitosten kunnossapidon ulkoistaminen.

Palvelut-liiketoimintalinjan asiakkaita ovat pääasiassa sellu-, paperi- ja energia-aloilla toimivat yhtiöt. 20 suurimman asiakasyrityksen osuus liiketoimintalinjan liikevaihdosta on noin 50 prosenttia. Tärkeimmät maantieteelliset markkinat ovat EMEA-alue ja Pohjois-Amerikka. Liiketoiminta perustuu pääasiassa yksittäisiin tilauksiin, mutta myös pitkäaikaisia yritys- tai tehdaskohtaisia sopimuksia solmitaan yhä enemmän.

Avainluvut

Avainluvut Palvelut-liiketoimintalinja 2018

^Ylös

 

Markkina-ajurit

  • Kasvava sellun, energian, pehmopaperin, kartongin ja paperin tuotanto
  • Kysyntä entistä tehokkaammille prosesseille sekä tehokkaammalle kunnossapidolle
  • Ydinliiketoimintaan kuulumattomien toimintojen ulkoistaminen
  • Vähitellen ikääntyvä asennettu laitekanta
  • Kapasiteetin lisäykset Kiinassa, Etelä-Amerikassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella
  • Koneiden ja tehtaiden sulkemiset EMEA-alueella ja Pohjois-Amerikassa 

Lähde: Valmetin pääomamarkkinapäivä 2016

 ^Ylös

Päivitetty; 03.05.2019