Palvelut-liiketoimintalinja

Tästä osiosta löytyy lisää tietoa Palvelut-liiketoimintalinjasta, kuten avainluvut ja markkina-ajurit.

Palvelut-liiketoimintalinja tarjoaa palveluja ja ratkaisuja pääasiassa sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Sen palveluja ja ratkaisuja ovat muun muassa varaosat ja komponentit, kunnossapito- ja seisokkipalvelut, ulkoistuspalvelut, kulutusosat, prosessien tuki ja optimointi sekä tehtaiden ja laitosten parannukset. Lisäksi Valmet tarjoaa asiakkaille oppimisen mahdollisuuksia: yli 150 kurssia ja erilaisia koulutuspalveluja.

Maailman noin 3 800 sellu- ja paperitehtaasta yli puolet ostaa Valmetilta palveluja vuosittain. Noin puolet palveluliiketoimintalinjan liikevaihdosta tulee 20 suurimmalta asiakasyritykseltä. Tärkeimmät maantieteelliset markkinat ovat EMEA-alue ja Pohjois-Amerikka. Palveluliiketoiminnassa tehdään paljon yksittäisiä kauppoja, mutta pitkäaikaiset yritys- ja tehdaskohtaiset palvelusopimukset ovat yhä yleisempiä.

Avainluvut

Avainluvut Palvelut-liiketoimintalinja 2019

^Ylös

 

Markkina-ajurit

  • Sellun, kartongin, paperin, pehmopaperin ja energian kasvava tuotanto
  • Entistä tehokkaampien prosessien tarve
  • Ydinliiketoimintaan kuulumattomien toimintojen ulkoistaminen
  • Vähitellen ikääntyvä asennettu laitekanta
  • Kapasiteetin kasvu Kiinassa, Etelä-Amerikassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella
  • Koneiden ja tehtaiden sulkemiset EMEA-alueella ja Pohjois-Amerikassa 

 

 ^Ylös

Päivitetty; 09.03.2020