Kestävä toimitusketju

Kestävän toimitusketjun varmistaminen on yksi Valmetin kestävän kehityksen ohjelman viidestä painopisteestä. Yhdessä toimittajiemme kanssa työskentelemme läpinäkyvän ja kestävän toimitusketjun eteen. Kehitämme jatkuvasti hankinnan prosessejamme ja sitoutamme toimittajiemme kehittämään omia vastuullisia toimintojaan.

Toimitusketjun hallinta

Olemme sisällyttäneet vastuullisuuden hankinta- ja toimitusketjun prosesseihimme, ja tavoitteenamme on vahvistaa jatkuvasti toimitusketjumme hallintaa sekä lisätä koko arvoketjun läpinäkyvyyttä. Haluamme varmistaa, että toimimme vastuullisesti läpi koko arvoketjun, ja että hankkimamme materiaalit ja komponentit täyttävät paikalliset ja globaalit säännökset ja standardit.

Osana kestävän kehityksen ohjelmaa Valmet on ottanut käyttöön globaalit prosessit arvioidakseen ja johtaakseen toimittajiensa vastuullisuutta. 

Globaali toimittajaverkosto

Valmetin laajaan toimittajaverkostoon kuuluu noin 17 000 aktiivista suoraa toimittajaa yli 50 maassa. Kustannuksilla mitattuna yli puolet hankinnoistamme tulee kuitenkin Suomesta ja Ruotsista. 76 prosenttia Valmetin suorista hankinnoista tulee alhaisen vastuullisuusriskin maista. Ostamme pääasiassa metalli- ja elektroniikkakomponentteja sekä erilaisia palveluita.

Vastuullisuuskriteerit toimitusketjussa

Valmetin Vastuullisen alihankinnan politiikka koskee kaikkia yhtiön toimittajia globaalisti. Politiikassa määritellyt vaatimukset liittyvät liiketoiminnan eettisyyteen, määräystenmukaisuuteen, ihmisoikeuksiin ja työntekijöiden perusoikeuksiin, työterveyteen ja -turvallisuuteen, ympäristöjohtamiseen sekä tuotteiden ja palveluiden vastuullisuuteen. Odotamme kaikkien toimittajiemme noudattavan politiikassa määriteltyjä periaatteita. Se on lähtökohta kaikille Valmetin liikesuhteille. Politiikka toimii myös toimittajien vastuullisuuden arvioinnin, itsearviointien sekä auditointien pohjana.

Toimittajariskien hallinta

Maailmanlaajuisessa toimittajien valintaprosessissaan Valmet arvioi useita aihealueita, mukaan lukien johtamiskäytännöt, taloudellinen ja operatiivinen suorituskyky, eettiset liiketoimintaperiaatteet, ihmis- ja työntekijäoikeudet, työterveyteen ja –turvallisuuteen liittyvät toimintatavat, ympäristöjohtaminen ja tuoteturvallisuus.

Valmetin uusi riskien kartoittamiseen luotu konsepti mahdollistaa toimittajien arvioinnin hankintakategorian ja -maan perusteella. Tavoitteena on kartoittaa mahdollisia välillisiä, negatiivisia vaikutuksia ja riskejä, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, työmarkkinakäytäntöihin, liiketoiminnan eettisyyteen, ympäristösuorituskykyyn sekä työterveyteen ja -turvallisuuteen.

Arvoketjun ympäristövaikutukset

Valmet pyrkii kehittämään koko arvoketjunsa läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä, aina raaka-aineiden hankinnasta omien tuotteiden kierrätykseen. Arvion mukaan noin 4 % Valmetin koko arvoketjun ympäristövaikutuksista muodostuu toimitusketjussa.

ContactUs
Locations
Contact form