Liiketoimintamme edistää kestävää kehitystä

Kestävä kehitys on Valmetin liiketoimintastrategian ja kaikkien toimintojen keskiössä. Arvomme, toimintaohjeemme (Code of Conduct) ja siihen liittyvät politiikat, sekä valikoidut, globaalisti hyväksytyt aloitteet ja periaatteet luovat perustan Valmetin kestävän kehityksen mukaiselle toiminnalle.

Uusiutuvista raaka-aineista kestäviä ja vastuullisia tuloksia

Missiomme on muuntaa uusiutuvista raaka-aineista kestäviä ja vastuullisia tuloksia. Tämä tarkoittaa, että teknologioidemme avulla asiakkaamme voivat valmistaa kestäviä tuotteita uusiutuvista raaka-aineista. Uskomme, että teknologialla on tärkeä rooli myös ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa.

Meillä on vahva osaaminen toimittaa ratkaisuja, joilla biomassaa voidaan muuntaa uusiutuvaksi energiaksi ja kierrätettäviksi tuotteiksi kuten selluksi, paperiksi, kartongiksi tai pehmopaperiksi. Olemme myös kehittäneet ja tuoneet markkinoille uusia biomassan muunnosteknologioita, joilla voidaan tuottaa biopohjaisia lopputuotteita, kuten biokaasua, -polttoaineita ja -materiaaleja.

Kestävän kehityksen ohjelma ohjaa toimintaamme

Valmetin kestävän kehityksen ohjelmalla on viisi painopistettä, joita ovat Kestävä toimitusketju; Työterveys, turvallisuus ja ympäristö (HSE); Ihmiset ja suorituskyky; Vastuulliset ratkaisut sekä Yrityskansalaisuus. Arvioimme ja kehitämme suorituskykyämme sekä raportoimme saavutuksistamme vuosittain.