Liiketoimintalinjat

Tästä osiosta löytyy lisää tietoa Valmetin neljästä liiketoimintalinjasta: Palvelut, Automaatio, Sellu ja energia sekä Paperit. Liiketoimintalinjojen avainluvut, yleiskatsaukset markkinoista ja kasvuajurit esitellään yksityiskohtaisesti.

 

Palvelut

Automaatio

Sellu ja energia

Paperit

 

Valmetilla Palveluja ja Automaatiota, nimitetään vakaaksi liiketoiminnaksi, koska niiden hitaasti kasvavat, melko vakaat markkinat perustuvat asennetun laitekannan kokoon ja tehtaiden käyttöasteisiin. Tällä hetkellä tuotannon kasvua vauhdittavat etenkin kartongin, pehmopaperin ja sellun kasvava kulutus sekä bioenergian kysyntä. Tämä puolestaan luo uutta kysyntää Valmetin palveluille ja automaatiolle.

Sellu ja energia sekä Paperit -liiketoimintaa, eli kartonki-, paperi- ja pehmopaperikoneita sekä sellutehtaita ja biovoimakattiloita kutsutaan projektiliiketoiminnaksi. Niiden kysyntää ohjaavat uudet kone- ja tehdasinvestoinnit. Siksi ne ovat syklisempiä ja epävakaampia kuin palvelu- ja automaatioliiketoiminnat. 

Päivitetty; 11.03.2019