Liiketoimintalinjat

Tästä osiosta löytyy lisää tietoa Valmetin viidestä liiketoimintalinjasta: Palvelut, Virtauksensäätö, Automaatiojärjestelmät, Sellu ja energia sekä Paperit. Liiketoimintalinjojen avainluvut, yleiskatsaukset markkinoista ja kasvuajurit esitellään yksityiskohtaisesti.

Valmetilla Palveluja, Virtauksensäätöä ja Automaatiojärjestelmiä nimitetään vakaaksi liiketoiminnaksi, koska niiden hitaasti kasvavat, melko vakaat markkinat perustuvat asennetun laitekannan kokoon ja tehtaiden käyttöasteisiin. Tuotannon kasvua vauhdittavat kartongin, pehmopaperin ja sellun kasvava kulutus sekä bioenergian kysyntä. Tämä puolestaan luo uutta kysyntää Valmetin palveluille ja automaatiolle.

Sellu ja energia sekä Paperit -liiketoimintaa, eli kartonki-, paperi- ja pehmopaperikoneita sekä sellutehtaita ja biovoimakattiloita kutsutaan projektiliiketoiminnaksi. Niiden kysyntää ohjaavat uudet kone- ja tehdasinvestoinnit. Siksi ne ovat syklisempiä ja epävakaampia kuin palvelu- ja automaatioliiketoiminnat.