Ihmiset ja suorituskyky

Ihmiset ja suorituskyky on yksi Valmetin kestävän kehityksen painopisteistä. Sitä ohjaa Valmetin henkilöstöstrategia, joka pohjautuu kolmeen osa-alueeseen: yhteisten arvojen vaaliminen, suoritukseen kannustaminen ja osaamisen siirtäminen maailmanlaajuiseksi.

 

Luomme suoritukseen kannustavan ja sitoutuneen työyhteisön

Lue lisää >>