Omat osakkeet

Valmetin hallussa on tällä hetkellä 344 775 omaa osaketta.

Pvm Toimenpide Omat osakkeet yhteensä toimenpiteen jälkeen
29. joulukuuta 2022 Valmetille on palautunut vastikkeetta yhteensä 2 204 Valmetin osaketta pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2018–2020 sekä viivästetyn suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman 2021–2023 ehtojen mukaisesti.  344 775
28. lokakuuta 2022

Valmetille on palautunut vastikkeetta yhteensä 463 Valmetin osaketta viivästetyn suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman 2021–2023 ehtojen mukaisesti. 

342 571
23. kesäkuuta 2022

Valmet luovutti suunnatussa osakeannissa vastikkeetta 868 Valmetin hallussa ollutta omaa osaketta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään kuuluville henkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti ansaintajaksolta 2021.

342 108
15. maaliskuuta 2022

Valmet luovutti suunnatussa osakeannissa vastikkeetta 200 447 Valmetin hallussa ollutta omaa osaketta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin kuuluville henkilöille järjestelmien ehtojen mukaisesti ansaintajaksolta 2021.

342 976
Helmikuu 2022

Valmet osti omia osakkeita 150 000 kappaletta. Keskihinta hankituille osakkeille oli  32,1523 euroa per kappale. Hankinnan kokonaishinta oli 4,822,845 euroa.

543 423
25. marraskuuta 2021

Valmet Oyj:lle on 25. marraskuuta 2021 palautunut vastikkeetta yhteensä 2 009 Valmetin osaketta pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2018–2020 ehtojen mukaisesti. Osakkeet oli alun perin luovutettu kannustinjärjestelmän osallistujille ansaintajaksojen 2019 ja 2020 jälkeen.

393 423
8. lokakuuta 2021

Valmet Oyj:lle on 8. lokakuuta 2021 palautunut vastikkeetta yhteensä 328 Valmetin osaketta pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2018-2020 ehtojen mukaisesti. Osakkeet oli alun perin luovutettu kannustinjärjestelmän osallistujille ansaintajaksojen 2020 jälkeen.

391 414
13. syyskuuta 2021

Osakeannissa 13. syyskuuta 2021 on luovutettu vastikkeetta 272 Valmetin hallussa ollutta omaa osaketta kannustinjärjestelmään kuuluville henkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti. 

391 086
29. huhtikuuta 2021

Valmet Oyj:lle on 29. huhtikuuta 2021 palautunut vastikkeetta yhteensä 90 Valmetin osaketta pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2018-2020 ehtojen mukaisesti. Osakkeet oli alun perin luovutettu kannustinjärjestelmän osallistujille ansaintajaksojen 2020 jälkeen.

391 358
15. maaliskuuta 2021

Valmet luovutti suunnatussa osakeannissa vastikkeetta 82 375 Valmetin hallussa ollutta omaa osaketta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään kuuluville henkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti ansaintajaksolta 2020.

391 268
Helmikuu 2021

Valmet osti omia osakkeita 100 000 kappaletta. Keskihinta hankituille osakkeille oli  27,5493 euroa per kappale. Hankinnan kokonaishinta oli  2,754,930 euroa.

473 643
10. joulukuuta 2020

Valmet Oyj:lle on 10. joulukuuta 2020 palautunut vastikkeetta yhteensä 3 215 Valmetin osaketta pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2018-2020 ehtojen mukaisesti. Osakkeet oli alun perin luovutettu kannustinjärjestelmän osallistujille ansaintajaksojen 2018 ja 2019 jälkeen.

373 643
21. lokakuuta 2020

Valmet Oyj:lle on 21. lokakuuta 2020 palautunut vastikkeetta yhteensä 154 Valmetin osaketta pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2018-2020 ehtojen mukaisesti. Osakkeet oli alun perin luovutettu kannustinjärjestelmän osallistujille ansaintajaksojen 2018 jälkeen.

370 428
26. kesäkuuta 2020

Valmet Oyj:lle on 25. ja 26. kesäkuuta 2020 palautunut vastikkeetta yhteensä 4 681 Valmetin osaketta pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2018-2020 ehtojen mukaisesti. Osakkeet oli alun perin luovutettu kannustinjärjestelmän osallistujille ansaintajaksojen 2018 ja 2019 jälkeen.

370 274
16. maaliskuuta 2020

Valmet luovutti suunnatussa osakeannissa vastikkeetta 152 122 Valmetin hallussa ollutta omaa osaketta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään kuuluville henkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti ansaintajaksolta 2019.

365 593
28. helmikuuta 2020

Valmet Oyj:lle palautui vastikkeetta
1 619 Valmetin osaketta pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2018-2020 ehtojen mukaisesti. Osakkeet oli alun perin luovutettu kannustinjärjestelmän osallistujille ansaintajakson 2018 jälkeen.

517 715 osaketta
Helmikuu 2020 Valmet osti omia osakkeita  270 000 kappaletta. Keskihinta hankituille osakkeille oli  23,9020 euroa per kappale. Hankinnan kokonaishinta oli  6 453 541 euroa. 516 096 osaketta
7. marraskuuta 2019 Valmet Oyj:lle palautui vastikkeetta 472 Valmetin osaketta pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2018-2020 ehtojen mukaisesti. Osakkeet oli alun perin luovutettu kannustinjärjestelmän osallistujille ansaintajakson 2018 jälkeen. 246 096 osaketta
22. elokuuta 2019 Valmet Oyj:lle palautui vastikkeetta 389 Valmetin osaketta pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2018-2020 ehtojen mukaisesti. Osakkeet oli alun perin luovutettu kannustinjärjestelmän osallistujille ansaintajakson 2017 jälkeen.  245 624 osaketta
24. toukokuu 2019 Valmet Oyj:lle palautui vastikkeetta 1 208 Valmetin osaketta pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2015-2017 ehtojen mukaisesti. Osakkeet oli alun perin luovutettu kannustinjärjestelmän osallistujille ansaintajakson 2017 jälkeen. 245 235 osaketta
15. maaliskuu 2019 Valmet luovutti vastikkeetta osakeannissa 200 707 Valmetin hallussa ollutta omaa osaketta kannustinjärjestelmään kuuluville henkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti ansaintajaksolta 2018. 244 027 osaketta
15. maaliskuu 2019 Valmetille palautui vastikkeetta 2 428 Valmetin osaketta pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2015-2017 ehtojen mukaisesti. Osakkeet oli alun perin luovutettu kannustinjärjestelmän osallistujille ansaintajakson 2017 jälkeen. 444 734 osaketta
Helmikuu 2019 Valmet hankki omia osakkeita  194 600 kappaletta. Keskihinta hankituille osakkeille oli  21,4157 euroa per kappale. Hankinnan kokonaishinta oli  4 167 503 euroa. 442 306 osaketta
17. tammikuuta 2019 Valmet Oyj:lle palautui 907 Valmetin osaketta vastikkeetta pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2015-2017 ehtojen mukaisesti. Osakkeet oli alun perin luovutettu kannustinjärjestelmän osallistujille ansaintajakson 2017 jälkeen. 247 706 osaketta
Helmikuu 2018 Valmet hankki omia osakkeita 246 400 kappaletta. Keskihinta hankituille osakkeille oli 17,3788 euroa per kappale. Hankinnan kokonaishinta oli 4 289 078 euroa. 246 799 osaketta
30. huhtikuuta 2014 Valmet luovutti vastikkeetta 13 911 hallussaan olevaa omaa osaketta konsernin osakepalkkio-ohjelman 2011-2013 piiriin kuuluvalle 25 avainhenkilölle. 399 osaketta
2. huhtikuuta 2014 Valmet hankki omia osakkeita 14 310 kappaletta. Keskihinta hankituille osakkeille oli 7,5880 euroa per kappale. Hankinnan kokonaishinta oli 108 584,28 euroa. 14 310 osaketta

Omat osakkeet ja hallituksen valtuudet

Valmet Oyj:n yhtiökokous 16. kesäkuuta 2020 valtuutti Valmetin hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, joka vastaa noin 3,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla osakkeiden hankintapäivänä muodostuvaan hintaan.

Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmiä kuitenkin siten, että osana yhtiön kannustinjärjestelmiä käytettäväksi voidaan hankkia enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Valmet Oyj:n yhtiökokous valtuutti Valmetin hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa joko uusia osakkeita antamalla tai Valmet Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita luovuttamalla. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti, eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, ja erityisten oikeuksien antamisesta osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 15 000 000 uuden osakkeen antamisesta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka kannustinjärjestelmien toteuttamiseen kuitenkin siten, että osana yhtiön kannustinjärjestelmiä käytettäväksi voidaan hankkia enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ja ne kumoavat varsinaisessa yhtiökokouksessa 21. maaliskuuta 2019 annetut valtuudet.