Ulkoiset tietolähteet

Seuraavat yritykset tarjoavat lisätietoa Valmetin markkinaympäristöstä.

Sellu- ja energiamarkkina

AFRY
Fastmarkets RISI
Fisher International

Bioenergiamarkkina

ecoprog
IEA

Makrotalous

International Monetary Fund

Päivitetty; 27.09.2021