Tutkimus ja tuotekehitys

Tästä osiosta löytyy tietoa Valmetin tutkimus ja kehitystyöstä, kuten painopistealueet, uusien tuotteiden saadut tilaukset ja kustannukset.

 

Tästä osiosta löytyy tietoa Valmetin tutkimus ja tuotekehitystyöstä, kuten painopistealueet, uusien tuotteiden saadut tilaukset ja kustannukset.

Valmetin tutkimus- ja kehitystyön tavoitteena on luoda uusia teknologioita, tuotteita ja palveluja, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin ja merkittäviin globaaleihin megatrendeihin tehostamalla raaka-aineiden, veden ja energian käyttöä, edistämällä uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä ja vähentämällä päästöjä.

 

Valmetin tämän hetken tutkimus- ja kehitystyön painopistealueet:

 • Uusiutuvien materiaalien käytön edistäminen
 • Raaka-aine-, vesi- ja energiatehokkuuden parantaminen
 • Päästövähennykset
 • Kiertotalouden edistäminen
 • Tuottavuuden ja ympäristöystävällisyyden parantaminen digitalisaation avulla

 

Uusien tuotteiden saadut tilaukset:

 • 462 milj. euroa vuonna 2013
 • 529 milj. euroa vuonna 2014 (ei sisällä Automaatio-liiketoimintalinjaa)
 • 653 milj. euroa vuonna 2015
 • 751 milj. euroa vuonna 2016
 • 692 milj. euroa vuonna 2017
 • 1 080 milj. euroa vuonna 2018
 • 987 milj. euroa vuonna 2019
 • 994 milj. euroa vuonna 2020
 • 1 054 milj.euroa vuonna 2021
 • 1 113 milj. euroa vuonna 2022
 • 957 milj. euroa vuonna 2023

  2023 2022 2021  2020   2019   2018   2017   2016 2015 2014 2013
Tutkimus- ja tuotekehityskulut (milj. euroa) 114 95 82 75 71 66 64 64  50 42 60
% liikevaihdosta 2,1 % 1,9% 2,0 %

2,0 %

2,0 % 2,0 % 2,1 % 2,2 % 2,0 % 1,7 % 2,3 %
Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan parissa työskentelevä henkilöstö 551 Yli 470 471 457 452 442 421 447  456 298 330
  2013 luvut ovat carve-out lukuja.

 

Valmetin Tutkimus- ja kehityskeskukset

Valmetin tutkimus- ja kehitystyötä tekevät liiketoimintalinjojen T&K-organisaatiot pääasiassa Suomessa ja Ruotsissa. Valmetin tutkimus- ja kehitystyötä tehdään 32 T&K-keskuksessa, jotka toimivat koelaitoksina asiakasprojekteille ja sisäiselle testaukselle.