Tutkimus ja tuotekehitys

Tästä osiosta löytyy tietoa Valmetin tutkimus ja tuotekehitystyöstä, kuten painopistealueet, uusien tuotteiden saadut tilaukset ja kustannukset.

Valmetin tutkimus- ja kehitystyötä ohjaavat asiakastarpeet, kuten tuotannon tehostaminen, kilpailukyvyn parantaminen, raaka-aineesta saatavan arvontuotannon maksimointi, raaka-ainepohjan laajentaminen, korkean lisäarvon lopputuotteet ja uusien innovatiivisten teknologioiden kehittäminen.

Valmetilla on tällä hetkellä kolme tutkimus- ja kehitystyön painopistealuetta:

  • Edistyksellisten ja kilpailukykyisten palveluiden varmistamiseksi Valmet kehittää kustannuskilpailukykyisiä, johtavia tuotanto- ja automaatioteknologioita sekä palveluita.
  • Raaka-aine-, vesi- ja energiatehokkuuden parantamiseksi Valmet yhdistää prosessiteknologiaa, automaatiota ja palveluita raaka-aineiden, veden ja energian kulutuksen vähentämiseksi asiakkaidensa tuotantoprosesseissa.
  • Uusiutuvien materiaalien käytön edistämiseksi Valmet kehittää ratkaisuja fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi uusiutuvilla polttoaineilla.

Valmet on kaupallistanut menestyksekkäästi teknologiainnovaatioitaan. Valmet on esimerkiksi myynyt 27 OptiConcept M -kartonki- ja paperikonetta ja 13 Advantage NTT -pehmopaperikonetta. Valmet on myös toimittanut 2 LignoBoost- ligniinin erotuslaitosta. 

Positiivinen trendi uusien tuotteiden saaduissa tilauksissa:

  • 462 milj. euroa vuonna 2013
  • 529 milj. euroa vuonna 2014 (ei sisällä Automaatio-liiketoimintalinjaa)
  • 653 milj. euroa vuonna 2015
  • 751 milj. euroa vuonna 2016
  • 692 milj. euroa vuonna 2017
  • 1 080 milj. euroa vuonna 2018
  •  

Tuote on uusi 5 vuotta julkistamisen jälkeen projektiliiketoiminnassa ja 3 vuotta julkistamisen jälkeen palveluliiketoiminnassa.

  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Tutkimus- ja tuotekehityskulut (milj. euroa) 71 66 64 64  50 42 60
% liikevaihdosta 2,0 % 2,0 % 2,1 % 2,2 %  2,0 % 1,7 % 2,3 %
Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan parissa työskentelevä henkilöstö 452 442 421 447  456 298 330
  2013 luvut ovat carve-out lukuja.

 

Valmetin Tutkimus ja tuotekehitys-keskukset kartalla

Valmetin tutkimus- ja tuotekehitystyö tehdään pääasiassa Suomessa ja Ruotsissa liiketoimintalinjojen teknologia- sekä tutkimus- ja tuotekehitysorganisaatioissa. Lisäksi tutkimus- ja tuotekehitystyötä tehdään asiakkaiden, tutkimuslaitosten ja yliopistojen muodostaman verkoston kanssa.

Valmet's R&D centers

Lue lisää

Tutkimus ja kehitys

Tutkimus ja kehitys

Valmetin tutkimus- ja tuotekehitystyössä keskitytään tällä hetkellä kustannustehokkaisiin, modulaarisiin ja vakioituihin ratkaisuihin, joilla on oikea teknologinen perusta ja jotka esimerkiksi parantavat energia-, vesi- ja raaka-ainetehokkuutta ja alentavat asiakkaiden investointikustannuksia. Toisena painopistealueena ovat biomassan muunnosteknologiat.

Päivitetty; 06.03.2020