Rahoitusriskien hallinta

Valmetin maailmanlaajuiseen toimintaan liittyy erilaisia liiketoiminta- ja rahoitusriskejä. Rahoitusriskien hallinnasta vastaa keskitetysti konsernirahoitus Valmetin hallituksen vuosittain hyväksymän kirjallisen rahoituspolitiikan mukaisesti. Konsernirahoitus tunnistaa ja arvioi rahoitusriskejä sekä suojautuu niiltä tiiviissä yhteistyössä tytäryhtiöiden kanssa. Konsernirahoitus toimii tytäryhtiöiden vastapuolena, hoitaa keskitetysti ulkoista varainhankintaa ja vastaa rahavarojen hoidosta ja tarvittavista suojaustoimista. Tavoitteena on minimoida rahoitusriskien epäsuotuisia vaikutuksia Valmetin taloudelliseen tulokseen. 

Lue lisää Valmetin rahoitusriskien hallinnasta vuoden 2021 tilinpäätöksestä.

Herkkyysanalyysi

Rahoitusriskien yhteydessä esitetyt herkkyysanalyysiluvut perustuvat tilinpäätösajankohdan riskipositioihin. Herkkyysanalyysiä tehtäessä oletetaan vain yhden rahoitusinstrumentin arvoon vaikuttavan tekijän, kuten koron tai valuuttakurssin, muuttuneen. Valmet käyttää herkkyyslaskelmissa yleisesti markkinoilla sovellettua tapaa, jonka mukaan oletetaan tapahtuvan yhden prosenttiyksikön (100 korkopisteen) muutos koroissa ja 10 prosentin muutos valuuttojen vaihtosuhteessa ja hyödykkeiden hinnoissa.