Pääomarakenteen hallinta

Pääomarakenteen hallinnan tavoitteena on turvata liiketoiminnan toimintaedellytykset, varmistaa joustava pääsy pääomamarkkinoille sekä varmistaa riittävä rahoitus kilpailukykyisin ehdoin. Pääomarakenteen hallinta Valmet-konsernissa kattaa sekä oman pääoman että korolliset lainat. Oma pääoma oli 31. joulukuuta 2023 yhteensä 2 572 miljoonaa euroa (2 499 milj. euroa) ja korolliset lainat yhteensä 1 343 miljoonaa euroa (710 milj. euroa).

Valmet ei ole julkaissut pitkäaikaiseen pääomarakenteeseensa liittyvää tavoitetasoa. Tästä huolimatta Valmetin tavoitteena on ylläpitää vahva pääomarakenne säilyttääkseen asiakkaiden, sijoittajien, velkojien ja markkinoiden luottamuksen. Valmetin hallitus arvioi pääomarakennetta säännöllisesti ja sen operatiivisesta hallinnoinnista vastaa konsernirahoitus. Lainasopimukset sisältävät tavanomaisia kovenanttiehtoja, jotka Valmet täyttää selvästi tilinpäätöshetkellä. Valmetilla ei ollut 31. joulukuuta 2023 luottoluokitusta.

  31.12.2023 31.12.2022
Korolliset lainat yhteensä 1 343 milj. euroa 710 milj. euroa
Rahavarat 432 milj. euroa 277 milj. euroa
Korolliset rahoitusvarat 25 milj. euroa 30 milj. euroa
Korolliset nettolainat 886 milj. euroa 403 milj. euroa
Oma pääoma yhteensä 2 572 milj. euroa 2 499 milj. euroa