Pääomarakenteen hallinta

Pääomarakenteen hallinnan tavoitteena on turvata liiketoiminnan toimintaedellytykset, varmistaa joustava pääsy pääomamarkkinoille sekä varmistaa riittävä rahoitus kilpailukykyisin ehdoin. Pääomarakenteen hallinta Valmet-konsernissa kattaa sekä oman pääoman että korolliset lainat. Oma pääoma oli 31. joulukuuta 2019 yhteensä 1 046 miljoonaa euroa (949 milj. euroa) ja korolliset lainat yhteensä 207 miljoonaa euroa (201 milj. euroa).

Valmet ei ole julkaissut pitkäaikaiseen pääomarakenteeseensa liittyvää tavoitetasoa. Tästä huolimatta Valmetin tavoitteena on ylläpitää vahva pääomarakenne säilyttääkseen asiakkaiden, sijoittajien, velkojien ja markkinoiden luottamuksen. Valmetin hallitus arvioi pääomarakennetta säännöllisesti ja sen operatiivisesta hallinnoinnista vastaa konsernirahoitus. Lainasopimukset sisältävät tavanomaisia kovenanttiehtoja, jotka Valmet täyttää selvästi tilinpäätöshetkellä.

Valmetilla ei ollut 31. joulukuuta 2019 luottoluokitusta.

 

Milj. euroa

31.12.2019

31.12.2018

 

Korolliset lainat yhteensä

 

207

 

201

Rahat ja pankkisaamiset

316

376

Korolliset rahoitusvarat

42

44

Korolliset nettolainat

-151

-219

Oma pääoma yhteensä

1 046

949

Nettovelkaantuneisuusaste

-9 %

-23 %

 

Taulukossa esitetyt luvut eivät sisällä vuokrasopimusvelkojen vaikutusta.

 

Päivitetty; 11.08.2020