Pääomarakenteen hallinta

Pääomarakenteen hallinnan tavoitteena on turvata liiketoiminnan toimintaedellytykset, varmistaa joustava pääsy pääomamarkkinoille sekä varmistaa riittävä rahoitus kilpailukykyisin ehdoin. Pääomarakenteen hallinta Valmet-konsernissa kattaa sekä oman pääoman että korolliset lainat. Oma pääoma oli 31. joulukuuta 2021 yhteensä 1 332 miljoonaa euroa (1 142 milj. euroa) ja korolliset lainat yhteensä 417 miljoonaa euroa (436 milj. euroa).

Valmet ei ole julkaissut pitkäaikaiseen pääomarakenteeseensa liittyvää tavoitetasoa. Tästä huolimatta Valmetin tavoitteena on ylläpitää vahva pääomarakenne säilyttääkseen asiakkaiden, sijoittajien, velkojien ja markkinoiden luottamuksen. Valmetin hallitus arvioi pääomarakennetta säännöllisesti ja sen operatiivisesta hallinnoinnista vastaa konsernirahoitus. Lainasopimukset sisältävät tavanomaisia kovenanttiehtoja, jotka Valmet täyttää selvästi tilinpäätöshetkellä. Valmetilla ei ollut 31. joulukuuta 2021 luottoluokitusta.

blobid0.png

Nettovelkaantuneisuusaste vuoden lopussa oli -7 prosenttia (13 %) ja omavaraisuusaste 42 prosenttia (39 %). Korolliset velat (korolliset lainat yhteensä mukaan lukien vuokrasopimusvelat) olivat 477 miljoonaa euroa (497 miljoonaa euroa) ja korolliset nettovelat (korolliset nettolainat mukaan lukien vuokrasopimusvelat) -88 miljoonaa euroa (149 miljoonaa euroa) katsauskauden lopussa.