Pääomarakenteen hallinta

Pääomarakenteen hallinnan tavoitteena on turvata liiketoiminnan toimintaedellytykset, varmistaa joustava pääsy pääomamarkkinoille sekä varmistaa riittävä rahoitus kilpailukykyisin ehdoin. Pääomarakenteen hallinta Valmet-konsernissa kattaa sekä oman pääoman että korolliset lainat. Oma pääoma oli 31. joulukuuta 2020 yhteensä 1 142 miljoonaa euroa (1 046 milj. euroa) ja korolliset lainat yhteensä 436 miljoonaa euroa (207 milj. euroa).

Valmet ei ole julkaissut pitkäaikaiseen pääomarakenteeseensa liittyvää tavoitetasoa. Tästä huolimatta Valmetin tavoitteena on ylläpitää vahva pääomarakenne säilyttääkseen asiakkaiden, sijoittajien, velkojien ja markkinoiden luottamukset. Valmetin hallitus arvioi pääomarakennetta säännöllisesti ja sen operatiivisesta hallinnoinnista vastaa konsernirahoitus. Lainasopimukset sisältävät tavanomaisia kovenanttiehtoja, jotka Valmet täyttää selvästi 31. joulukuuta 2020.

Valmetilla ei ollut 31. joulukuuta 2020 luottoluokitusta.

 

Milj. euroa

31.12.2020

31.12.2019

 

Korolliset lainat yhteensä

 

436

 

207

Rahat ja pankkisaamiset

274

316

Korolliset rahoitusvarat

74

42

Korolliset nettolainat

88

-151

Oma pääoma yhteensä

1 142

1 046

Nettovelkaantuneisuusaste

13 %

-9 %

 

Taulukossa esitetyt luvut eivät sisällä vuokrasopimusvelkojen vaikutusta.

 

Päivitetty; 12.08.2021