Käyvän arvon arvioiminen

Käypään arvoon konsernin taseeseen merkittyjen rahoitusvarojen ja -velkojen hierarkiatasot ja sovellettavat arvostusmenetelmät on kuvattu alla. Mitään luokittelumuutoksia ei ole tehty käyvän arvon tasojen välillä.

Taso 1

Toimivilta markkinoilta saatavissa olevat oikaisemattomat hintanoteeraukset. Markkinahinnat ovat helposti ja säännöllisesti saatavissa pörssistä, välittäjältä, markkinainformaation välityspalvelusta, hinnoittelun palveluntuottajalta tai valvontaviranomaiselta. Rahoitusvarojen noteerattuna markkinahintana käytetään senhetkistä ostonoteerausta. Tason 1 rahoitusinstrumentit ovat osakkeita, jotka kirjataan käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta.

Taso 2

Tason 2 rahoitusinstrumenttien käypä arvo määritetään arvostusmenetelmien avulla. Näissä menetelmissä käytetään syöttötietona havainnoitavissa olevia markkinahintoja, jotka ovat helposti ja säännöllisesti saatavissa pörssistä, välittäjältä, markkinainformaation välityspalvelusta, markkinahinnoittelun palveluntuottajalta tai valvontaviranomaiselta. Tason 2 rahoitusinstrumentteihin kuuluvat over-the-counter (OTC)-johdannaiset, jotka on luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi tai johdannaiset, joihin sovelletaan suojauslaskentaa sekä kaikki muut rahoitusvarat ja -velat paitsi osakesijoitukset.

Taso 3

Rahoitusinstrumentti luokitellaan tasolle 3, jos sen käyvän arvon määrittäminen ei voi perustua havainnoitavissa olevaan markkinatietoon. Tason 3 rahoitusinstrumentit ovat osakkeita, jotka kirjataan käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Tason 3 instrumenteissa ei ole tapahtunut muutoksia vuoden 2023 aikana. 

Rahoitusvarat ja -velat jaettuna arvostusryhmittäin 31.12.2023:

Valmet varat ja velat arvostusryhmittäin