Tilintarkastajat

Sisäinen tarkastus

Valmetilla on operatiivisesta johdosta erillään oleva sisäinen tarkastus, jonka tehtäviin kuuluu eri toimintojen tehokkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi sekä sisäisen valvonnan toimivuuden tarkastus. Tavoitteena on antaa kohtuullinen varmuus taloudellisen ja toiminnallisen raportoinnin oikeellisuudesta, yhtiön omaisuuden asianmukaisesta hoidosta sekä toiminnan lainmukaisuudesta. Lisäksi sisäinen tarkastus pyrkii toiminnallaan edistämään riskienhallinnan kehittymistä Valmetin eri toiminnoissa. Sisäisestä tarkastuksesta vastaava johtaja raportoi hallinnollisesti talousjohtajalle ja suoraan toimitusjohtajalle sekä tarkastusvaliokunnalle.

 

Tilintarkastus

Valmet Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.6.2020 valitsi yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Yhteisön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Pasi Karppinen.

Yhtiöjärjestyksen mukaan Valmetilla on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tarkastusvaliokunta valmistelee tilintarkastajan valintaprosessia ja tilintarkastajan palkkio maksetaan tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaisesti. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Tilintarkastusyhteisön toimikauden pituudelle ei ole asetettu rajoituksia.

 

Tilintarkastuspalkkiot

Tilintarkastuspalkkiot 2018

 

 

Päivitetty; 06.08.2020