Raportit ja esitykset

Uusin tulosjulkaisu: Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2023

Valmet Q3 2023

 

 

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2023

Raportti

Presentaatio

Webcast

Transkripti

Avainluvut (excel)

Q3/2023 lyhyesti (video)

 

 

 

Q3/2023 lyhyesti

  • Saadut tilaukset laskivat 980 miljoonaan euroon

  • Liikevaihto oli lähes 1,3 miljardia euroa

  • Tilauskanta oli 4,1 miljardia euroa

  • Vertailukelpoinen EBITA kasvoi 150 miljoonaan euroon ja marginaali oli 11,6 %

  • Nettovelkaantuneisuusaste oli 21 %

 

 

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Vertailukelpoinen EBITA kasvoi kolmannella neljänneksellä

"Tammi–syyskuussa 2023 Valmetin saadut tilaukset pysyivät edellisvuoden tasolla. Saadut tilaukset kasvoivat Automaatiossa, pysyivät edellisvuoden tasolla Palveluissa ja laskivat Prosessiteknologioissa. Automaation tilaukset kasvoivat hyvin, ja markkina oli aktiivinen. Palveluissa markkina-aktiviteetti oli erittäin hyvällä tasolla vuoden alussa, ja ensimmäisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat ennätykselliset. Markkinan aktiivisuus Palveluissa laski toisella ja kolmannella neljänneksellä. Vaikka projekteja on suunnitteilla ja asiakkaat keskustelevat investoinneista, olemme nähneet joitakin lykkäyksiä projektipäätösten aikatauluissa Prosessiteknologiat-segmentissä. Kolmannella neljänneksellä Valmetin saadut tilaukset olivat 980 miljoonaa euroa.

Vakaan liiketoiminnan saadut tilaukset olivat yhteensä 3,1 miljardia euroa viimeisen 12 kuukauden aikana. Tänä aikana vakaan liiketoiminnan osuus Valmetin saaduista tilauksista oli 60 %. Tämä on selkeä muutos yhtiössä verrattuna vuoteen 2014, jolloin vakaan liiketoiminnan osuus saaduista tilauksista oli 34 %. Tilauskantamme oli 4,1 miljardia euroa.

Kolmannella neljänneksellä Valmetin liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ja vertailukelpoinen EBITA kasvoi. Liikevaihto kasvoi Palvelut- ja Automaatio-segmenteissä ja laski Prosessiteknologioissa. Vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli Palveluissa 18,4 %, Automaatiossa 18,7 % ja Prosessiteknologioissa 4,5 %. Valmetin vertailukelpoinen EBITA kasvoi 150 miljoonaan euroon ja marginaali 11,6 prosenttiin.

Valmetin ilmasto-ohjelma etenee hyvin. Minulla on ilo kertoa, että olemme jo saavuttaneet ohjelman ensimmäisen tavoitteen: Valmet voi nyt mahdollistaa hiilineutraalin tuotannon kaikille sellu- ja paperiteollisuuden asiakkaille. Saavutimme tämän tavoitteen selvästi edellä aikataulusta: alkuperäinen tavoite oli vuosi 2030. Tämän saavutuksen lisäksi etenemme hyvää vauhtia kohti kolmea muuta ilmasto-ohjelmamme tavoitetta. Valmet pyrkii parantamaan olemassa olevien teknologioidensa energiatehokkuutta 20 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme myös sitoutuneet vähentämään omien toimintojemme hiilidioksidipäästöjä 80 prosentilla ja laskemaan toimitusketjumme hiilidioksidipäästöjä 20 prosentilla.

18. elokuuta 2023 Valmetin hallitus hyväksyi eroni toimitusjohtajan tehtävästä ja aloitti  seuraajani haun. Työskenneltyäni vuosikymmenen toimitusjohtajana ja 33 vuotta Valmetilla, on uuden johtajan aika jatkaa työtä yhdessä uusiutuneen johtoryhmämme kanssa. Olen täysin sitoutunut parantamaan Valmetin taloudellista suorituskykyä  ja asiakkaidemme palvelua kunnes seuraajani on nimitetty ja valmis astumaan Valmetin uudeksi toimitusjohtajaksi."