Raportit ja esitykset

Uusin tulosjulkaisu: Tilinpäätöstiedote 2022

Q3 2022 Näköiskuva FI.png

 

Tilinpäätöstiedote 2022

Raportti

Presentaatio

Webcast

Transkripti

Avainluvut (excel)

 

 

2022 lyhyesti

  • Saadut tilaukset kasvoivat 5,2 miljardiin euroon

  • Liikevaihto kasvoi 5,3 miljardiin euroon

  • Tilauskanta oli 4,4 miljardia euroa

  • Vertailukelpoinen EBITA kasvoi 533 miljoonaan euroon ja marginaali oli 10,5 %

  • Nettovelkaantuneisuusaste oli 20 %

 

 

 

 

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Saadut tilaukset ja vertailukelpoinen EBITA kasvoivat vuonna 2022

"Valmetin saadut tilaukset kasvoivat 5,2 miljardiin euroon vuonna 2022. Tilauskantamme vuoden 2022 lopussa oli 4,4 miljardia euroa, 307 miljoonaa euroa korkeampi kuin 2021 lopussa. Liikevaihto kasvoi 5,1 miljardiin euroon. Vertailukelpoinen EBITA kasvoi 533 miljoonaan euroon, mikä tarkoittaa, että olemme pystyneet nostamaan Valmetin vertailukelpoista EBITA-tulosta yhdeksänä perättäisenä vuonna itsenäisenä yhtiönä. Vertailukelpoinen EBITA-marginaali laski 10,5 prosenttiin vuonna 2022, kun kustannusinflaatio vaikutti marginaaleihin. Valmetin tavoitteena on kompensoida kustannusinflaatio paremmalla tuottavuudella, hankintasäästöillä ja hinnankorotuksilla.


Huhtikuussa saavutimme tärkeän strategisen merkkipaalun, kun virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin, ja toivotimme noin 3 000 uutta työtoveria tervetulleeksi yhtiöön. Nyt sulautumisen jälkeen Valmetilla on suuri vakaa liiketoiminta ja asiakkaillemme ainutlaatuinen, kilpailukykyinen tarjooma, joka kattaa prosessiteknologiat, automaatiojärjestelmät, virtauksensäätöratkaisut sekä palvelut. Olemme tyytyväisiä integraation etenemiseen ja
uuden Virtauksensäätö-liiketoimintalinjan vahvaan alkuun.

Neles-fuusion ja hyvän orgaanisen kasvun ansiosta Valmetin saadut tilaukset Palveluista ja Automaatiosta koostuvasta vakaasta liiketoiminnasta kasvoivat 2,8 miljardiin euroon vuonna 2022, ja liikevaihto kasvoi 2,6 miljardiin euroon. Palvelut- ja Automaatio-segmentit toivat Valmetin vertailukelpoiseen EBITA-tulokseen 427 miljoonaa euroa vuonna 2022. Valmetin vakaassa liiketoiminnassa on monia etuja: se on toistuvaa ja ennakoitavaa, se tuo sietokykyä liiketoiminnan suhdannevaihteluille, tekee Valmetin tilausvirrasta vähemmän syklistä, ja sen tulevaisuuden kasvumahdollisuudet ovat hyvät.

Kestävä kehitys on integroitu täysin Valmetin strategiaan ja toimintaan kattavan Sustainability 360-ohjelman kautta. Vuonna 2022 Valmet sai jälleen tunnustusta kestävän kehityksen työnsä edistymisestä erilaisissa ulkoisissa arvioinneissa. Yhtiö valittiin jo yhdeksäntenä peräkkäisenä vuonna Dow Jonesin maailman ja Euroopan kestävän kehityksen indekseihin ja se sai A- arvosanan CDP:n ilmastoluokituksessa.


Ukrainan sodan sekä taloudellisen ja poliittisen kehityksen aiheuttaman globaalin turbulenssin odotetaan jatkuvan. Viime vuodet ovat osoittaneet, että me Valmetilla pystymme sopeutumaan jatkuvaan muutokseen hyvin, ja tulemme jatkamaan työtä resilienssin säilyttämiseksi myös tulevaisuudessa. Valmetilla on ainutlaatuinen tarjooma, jota tukevat suotuisat megatrendit. Aloitamme vuoden 2023 luottavaisin mielin."