Nettokäyttöpääoman kehitys

Valmet nettokäyttöpääoma ja rahavirta