Nettokäyttöpääoman kehitys

Päivitetty; 27.10.2021