Nettokäyttöpääoman kehitys

Päivitetty; 23.07.2021