Nettokäyttöpääoman kehitys

Päivitetty; 29.04.2022