Nettokäyttöpääoman kehitys

Päivitetty; 23.04.2021