Nettokäyttöpääoman kehitys

Päivitetty; 24.04.2020