Nettokäyttöpääoman kehitys

Päivitetty; 24.07.2020