Nettokäyttöpääoman kehitys

Päivitetty; 24.10.2019