Nettokäyttöpääoman kehitys

Päivitetty; 11.02.2021