Nettokäyttöpääoman kehitys

Päivitetty; 09.03.2020