Hallinnointi

Valmetin hallinnointi

Yhtiökokous on Valmetin ylin hallintoelin, jossa yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiön ohjaukseen, päätöksentekoon ja valvontaan. Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Toimitusjohtaja, johtoryhmän avustamana, on vastuussa Valmetin ja sen liiketoimintojen päivittäisestä operatiivisesta johtamisesta.

Lue lisää Valmetin hallinnoinnista:

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

Raportti kokoaa tiedot Valmetin hallinnon periaatteista ja toiminnasta, hallituksesta ja johdosta.

Palkitsemisraportti 2023

Raportti sisältää tiedot Valmetin palkitsemisesta ja palkkioista.

Palkitsemispolitiikka

Valmetin päätöksentekoa ja hallintoa sääntelevät Osakeyhtiölaki, Arvopaperimarkkinalaki, Helsingin pörssin säännöt, Valmetin yhtiöjärjestys, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi ja Keskuskauppakamarin yrityskauppalautakunnan antama suositus julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista. Mikäli Valmet poikkeaisi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodista, se yksilöisi ja selittäisi poikkeaman.