Hallinnointi

Yhtiökokous on Valmetin ylin hallintoelin, jossa yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiön ohjaukseen, päätöksentekoon ja valvontaan. Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Toimitusjohtaja, johtoryhmän avustamana, on vastuussa Valmetin ja sen liiketoimintojen päivittäisestä operatiivisesta johtamisesta.

Lue lisää Valmetin hallinnoinnista:

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018

Raportti kokoaa tiedot Valmetin hallinnon periaatteista ja toiminnasta, hallituksesta ja johdosta 2018.

Palkka- ja palkkioselvitys 2018

Raportti sisältää periaatteet Valmetin palkitsemisesta ja palkkiot 2018.

Aikaisemmat julkaisut

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2017

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2016

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2015

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2013

Valmetin päätöksentekoa ja hallintoa sääntelevät Osakeyhtiölaki, Arvopaperimarkkinalaki, Helsingin pörssin säännöt, Valmetin yhtiöjärjestys, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi ja Keskuskauppakamarin yrityskauppalautakunnan antama suositus julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista. Mikäli Valmet poikkeaisi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodista, se yksilöisi ja selittäisi poikkeaman.

Päivitetty; 12.03.2019