Hallinnointi

Yhtiökokous on Valmetin ylin hallintoelin, jossa yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiön ohjaukseen, päätöksentekoon ja valvontaan. Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Toimitusjohtaja, johtoryhmän avustamana, on vastuussa Valmetin ja sen liiketoimintojen päivittäisestä operatiivisesta johtamisesta.

Lue lisää Valmetin hallinnoinnista:

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021

Raportti kokoaa tiedot Valmetin hallinnon periaatteista ja toiminnasta, hallituksesta ja johdosta.

Palkitsemisraportti 2021

Raportti sisältää tiedot Valmetin palkitsemisesta ja palkkioista.

Palkitsemispolitiikka

 

Aikaisemmat julkaisut

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020

Palkitsemisraportti 2020

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019

Palkitsemisraportti 2019

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2018

Palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2018

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2017

Palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2017

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2016

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2015

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2013

 

Valmetin päätöksentekoa ja hallintoa sääntelevät Osakeyhtiölaki, Arvopaperimarkkinalaki, Helsingin pörssin säännöt, Valmetin yhtiöjärjestys, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi ja Keskuskauppakamarin yrityskauppalautakunnan antama suositus julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista. Mikäli Valmet poikkeaisi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodista, se yksilöisi ja selittäisi poikkeaman.

Päivitetty; 22.02.2022