Sellu ja energia -liiketoimintalinja

Tästä osiosta löytyy lisää tietoa Sellu ja energia -liiketoimintalinjasta, kuten avainluvut ja markkina-ajurit. Tutustu myös sellun valmistusprosessiin. 

Sellu ja energia -liiketoimintalinja toimittaa sellutehtaita ja prosessilaitteita kemialliseen ja mekaaniseen massanvalmistukseen sekä bio- ja jätevoimalaitoksia, kattilayksiköitä ja niihin liittyviä ympäristöjärjestelmiä.

Liiketoimintalinjan asiakkaita ovat pääasiassa sellun tuottajat sekä sähkön- ja lämmöntuottajat. Tärkeimmät
maantieteelliset markkinat ovat Eurooppa, Etelä-Amerikka ja Aasia.

Sellua käytetään pääasiassa raaka-aineena kartongin, pehmopaperin, painopaperin ja muiden paperilajien valmistuksessa. Sitä käytetään myös muissa sovelluksissa, kuten viskoosin valmistuksessa ja hygieniatuotteissa.

Valmetin energiatuotteita ovat muun muassa kattilat, ympäristönsuojelujärjestelmät ja teknologian uusinnat. Yhtiö on maailman johtavia biomassaan perustuvien lämmön- ja sähköntuotantoratkaisujen toimittajia. Yhtiö toimittaa myös keskisuuria lämpö- ja voimalaitoksia, joissa poltetaan biomassaa tai lajiteltua jätettä.

Valmetin päästöjenhallintaratkaisut on suunniteltu varmistamaan laitosten turvallinen toiminta pienillä päästöillä. Sellu- ja energiasovellusten lisäksi yhtiö on kehittänyt teknologiaa meriteollisuuden pakokaasupäästöjen puhdistamiseen.

Sellu ja energia -liiketoimintalinjan toimitukset perustuvat yleensä projekteihin. Valmet osallistuu yleensä uusia projekteja koskeviin tarjouskilpailuihin. Tyypillinen sellutehdasprojekti kestää 12-24 kuukautta. Se kattaa projektinhallinnan, laitteiden suunnittelun, valmistuksen, toimituksen ja asennuksen sekä vastuun sovittujen tuotantoa koskevien tavoitteiden saavuttamisesta. Sopimusten laajuus vaihtelee laitetoimituksista täysimittaisiin kokonaistoimituksiin, jotka sisältävät suunnittelun, hankinnan ja rakentamisen maanrakennustöitä lukuunottamatta. Myynti tapahtuu tyypillisesti kiinteähintaisilla sopimuksilla.

Avainluvut

Avainluvut Sellu ja energia -liiketoimintalinja 2019

^Ylös

 

Markkina-ajurit

imageqr3ld.png

 

1) Sellu ja energia: Markkina-asema ja arvioitu markkinakoko laskettuna keskiarvona vuosilta 2018–2020
2) Pitkän aikavälin loppumarkkinan kasvu.
3) Kuvastaa pitkän aikavälin bioenergialämmön ja -sähkön tuotannon kasvua

 

^Ylös

Päivitetty; 11.08.2021