Sellu ja energia -liiketoimintalinja

Tästä osiosta löytyy lisää tietoa Sellu ja energia -liiketoimintalinjasta, kuten avainluvut ja markkina-ajurit. Tutustu myös sellun valmistusprosessiin. 

Sellu ja energia -liiketoimintalinja toimittaa sellutehtaita, prosessiyksiköitä (eli laitteita tuotantolinjan eri vaiheisiin), kuten kuitulinjoja ja talteenottoyksiköitä, sekä prosessilaitteita asiakkaille, jotka käyttävät kemiallisia ja mekaanisia massanvalmistusteknologioita; biovoimalaitoksia, voimakattilayksiköitä ja niihin liittyviä ympäristöjärjestelmiä, kuten savukaasun puhdistusratkaisuja; sekä biomassan muunnosteknologioihin perustuvia ratkaisuja, kuten biomassan ja jätteen kaasutusta, ligniinin erotusteknologiaa ja pyrolyysiä eli kuivatislausta, pääasiassa sellu-, paperi- ja energia-aloille.

Sellu ja energia -liiketoimintalinjan asiakkaita ovat pääasiassa mekaanisen ja kemiallisen massan tuottajat (maailmanlaajuiset selluntuottajat ja paperinvalmistajat, suuret alueelliset yhtiöt ja pienemmät paikalliset yhtiöt) sekä kuitulevyteollisuudessa toimivat yhtiöt. Tärkeimmät maantieteelliset markkinat ovat Etelä-Amerikka ja Aasia (erityisesti Kiina), mihin suurin osa uusista projekteista on viime vuosina painottunut. 

Sellu ja energia -liiketoimintalinjan toimitukset perustuvat yleensä projekteihin. Valmet osallistuu yleensä uusia projekteja koskeviin tarjouskilpailuihin. Tyypillinen sellutehdasprojekti kestää 12-24 kuukautta. Se kattaa projektinhallinnan, laitteiden suunnittelun, valmistuksen, toimituksen ja asennuksen sekä vastuun sovittujen tuotantoa koskevien tavoitteiden saavuttamisesta. Sopimusten laajuus vaihtelee laitetoimituksista täysimittaisiin kokonaistoimituksiin, jotka sisältävät suunnittelun, hankinnan ja rakentamisen maanrakennustöitä lukuunottamatta. Myynti tapahtuu tyypillisesti kiinteähintaisilla sopimuksilla.

Avainluvut

Avainluvut Sellu ja energia -liiketoimintalinja 2017

^Ylös

 

Markkina-ajurit

Lähde: Valmetin Pääomamarkkinapäivä 2016

Sellu

  • Kartongin ja pehmopaperin kulutuksen kasvu Aasiassa
  • Tarve ensiökuidulle, sillä kierrätysaste ei voi kasvaa loputtomasti
  • Sellulinjojen ja tehtaiden kasvanut koko

Energia

  • Kasvava energiankulutus
  • Kestävästi tuotetun energian kysyntä
  • Ikääntyvien laitosten uusiminen
  • Kannustimet ja säädökset

^Ylös

Päivitetty; 11.03.2019