Sellu ja energia -liiketoimintalinja

Tästä osiosta löytyy lisää tietoa Sellu ja energia -liiketoimintalinjasta, kuten avainluvut ja markkina-ajurit. Sellu ja energia -liiketoimintalinja kuuluu Prosessiteknologiat-segmenttiin.

Sellu ja energia -liiketoimintalinja toimittaa sellutehtaita ja prosessilaitteita sellun ja mekaanisen massan valmistukseen sekä biomassaa ja jätettä polttoaineena käyttäviä voimalaitoksia, voimakattilayksiköitä ja niihin liittyviä ympäristöjärjestelmiä.

Asiakkaat ovat pääosin sellun tuottajia sekä sähkön- ja lämmöntuottajia. Tärkeimmät markkinat ovat Eurooppa, Etelä-Amerikka ja Aasia. Valmetin ratkaisut sellun tuotantoon on suunniteltu tehostamaan raaka-aineiden käyttöä ja vähentämään kemikaalien ja veden kulutusta. Sellua käytetään pääasiassa eri paperilajien, kuten kartongin, pehmopaperin ja painopaperin valmistuksessa, sekä muissa sovelluksissa, kuten tekstiili- ja hygieniatuotteissa.

Energiatuotteita ovat muun muassa kattilat, kaasuttimet, ympäristönsuojelujärjestelmät, teknologian uusinnat ja polttoaineiden muutosprojektit. Valmet on maailman johtava biomassaan perustuvien lämmön- ja sähköntuotantoratkaisujen toimittaja. Valmet toimittaa myös keskisuuria lämpö- ja voimalaitoksia, joissa käytetään polttoaineena biomassaa ja lajiteltua jätettä. Yhtiön päästöjenhallintaratkaisut varmistavat turvallisen toiminnan pienillä päästöillä. Sellu- ja energiasovellusten lisäksi Valmetilla on teknologiaa erilaisiin teollisiin prosesseihin ja meriteollisuuden pakokaasupäästöihin

Sellu ja energia -liiketoimintalinjan toimitukset perustuvat yleensä projekteihin. Valmet osallistuu yleensä uusia projekteja koskeviin tarjouskilpailuihin. Tyypillinen sellutehdasprojekti kestää 12-24 kuukautta. Se kattaa projektinhallinnan, laitteiden suunnittelun, valmistuksen, toimituksen ja asennuksen sekä vastuun sovittujen tuotantoa koskevien tavoitteiden saavuttamisesta. Sopimusten laajuus vaihtelee laitetoimituksista täysimittaisiin kokonaistoimituksiin, jotka sisältävät suunnittelun, hankinnan ja rakentamisen maanrakennustöitä lukuunottamatta. Myynti tapahtuu tyypillisesti kiinteähintaisilla sopimuksilla.

Avainluvut

PE 2022 FI.png

PE 2022 BU FI.PNG

Markkina-ajurit

 

Liiketoiminta

Markkinan koko*

Markkinatekijät

Sellu 2,0 - 2,5 mrd. euroa • Kasvava kysyntä vastuullisille pakkauksille, pehmopaperille, hygieniatuotteille ja tekstiileille
• Ympäristötietoisuuden lisääntyminen ja säännösten tiukentuminen
• Muovin korvaaminen kuitupohjaisilla tuotteilla
• Kysyntä toisen sukupolven bioetanolille ja biokemikaaleille
• Energiantuotannon hiilestä irtautuminen
• Biomassa ja jäännösjäte lämmön ja prosessihöyryn tuotannossa
• Ilmastopäästöjä koskevan lainsäädännön sekä direktiivien tiukentuminen
Energia 2,0 mrd. euroa • Energiantuotannon hiilestä irtautuminen
• Biomassa ja jäännösjäte lämmön ja prosessihöyryn tuotannossa
• Ilmastopäästöjä koskevan lainsäädännön sekä direktiivien tiukentuminen

*Markkinan arvioitu koko laskettuna keskiarvona vuosilta 2020–2022.