Sellu ja energia -liiketoimintalinja

Tästä osiosta löytyy lisää tietoa Sellu ja energia -liiketoimintalinjasta, kuten avainluvut ja markkina-ajurit. Sellu ja energia -liiketoimintalinja kuuluu Prosessiteknologiat-segmenttiin.

Sellu ja energia -liiketoimintalinja toimittaa sellutehtaita ja prosessilaitteita kemialliseen ja mekaaniseen massanvalmistukseen sekä bio- ja jätevoimalaitoksia, kattilayksiköitä ja niihin liittyviä ympäristöjärjestelmiä.

Liiketoimintalinjan asiakkaita ovat pääasiassa sellun tuottajat sekä sähkön- ja lämmöntuottajat. Tärkeimmät maantieteelliset markkinat ovat Eurooppa, Etelä-Amerikka ja Aasia.

Sellua käytetään pääasiassa raaka-aineena kartongin, pehmopaperin, painopaperin ja muiden paperilajien valmistuksessa. Sitä käytetään myös muissa sovelluksissa, kuten viskoosin valmistuksessa ja hygieniatuotteissa.

Valmetin energiatuotteita ovat muun muassa kattilat, ympäristönsuojelujärjestelmät ja teknologian uusinnat. Yhtiö on maailman johtavia biomassaan perustuvien lämmön- ja sähköntuotantoratkaisujen toimittajia. Yhtiö toimittaa myös keskisuuria lämpö- ja voimalaitoksia, joissa poltetaan biomassaa tai lajiteltua jätettä.

Valmetin päästöjenhallintaratkaisut on suunniteltu varmistamaan laitosten turvallinen toiminta pienillä päästöillä. Sellu- ja energiasovellusten lisäksi yhtiö on kehittänyt teknologiaa meriteollisuuden pakokaasupäästöjen puhdistamiseen.

Sellu ja energia -liiketoimintalinjan toimitukset perustuvat yleensä projekteihin. Valmet osallistuu yleensä uusia projekteja koskeviin tarjouskilpailuihin. Tyypillinen sellutehdasprojekti kestää 12-24 kuukautta. Se kattaa projektinhallinnan, laitteiden suunnittelun, valmistuksen, toimituksen ja asennuksen sekä vastuun sovittujen tuotantoa koskevien tavoitteiden saavuttamisesta. Sopimusten laajuus vaihtelee laitetoimituksista täysimittaisiin kokonaistoimituksiin, jotka sisältävät suunnittelun, hankinnan ja rakentamisen maanrakennustöitä lukuunottamatta. Myynti tapahtuu tyypillisesti kiinteähintaisilla sopimuksilla.

Avainluvut

Sellu ja Energia avainluvut

Sellu ja energia-liiketoimintalinja vuonna 2021

Sellu ja energia BU split 2021.PNG

 

Markkina-ajurit

 

Liiketoimintalinja

Markkinan koko1 ja kasvu2

Markkinatekijät

Sellu 1,5 mrd. euroa
~1 %
• Kasvava kysyntä vastuullisille pakkauksille, pehmopaperille,
hygieniatuotteille ja tekstiileille
• Ympäristötietoisuuden lisääntyminen ja säännösten tiukentuminen
• Muovin korvaaminen kuitupohjaisilla tuotteilla
• Kysyntä toisen sukupolven bioetanolille
Energia 2,0 mrd. euroa
~1 %
• Energiantuotannon hiilestä irtautuminen
• Biomassa ja jäännösjäte lämmön ja prosessihöyryn tuotannossa
• Ilmastopäästöjä koskevan lainsäädännön sekä direktiivien
tiukentuminen

1) Markkina-asema ja arvioitu markkinakoko laskettuna keskiarvona vuosilta 2019–2021.
2) Loppumarkkinan kasvu pitkällä aikavälillä.