Virtauksensäätö-liiketoimintalinja

Virtauksensäätö-liiketoimintalinja toimittaa ja kehittää kriittisiä virtauksensäätöteknologioita ja -palveluita prosessiteollisuuden tarpeisiin. Virtauksensäätö-liiketoimintalinjan venttiilit, pumput ja venttiiliautomaatio tunnetaan laadustaan, luotettavuudestaan ja turvallisuudestaan. Asiakkaamme toimivat prosessiteollisuuden eri aloilla, mukaan lukien sellu-, paperi- ja biotuoteteollisuus, uusiutuva energia, öljyn- ja kaasunjalostus, kaivos- ja metallinjalostusteollisuus sekä kemianteollisuus. Virtauksensäätöratkaisujemme avulla he tuottavat materiaaleja, jotka pitävät yhteisömme ja infrastruktuurimme toiminnassa. Venttiileitä tarvitaan aina, kun nestettä tai kaasua siirretään putkessa. Venttiileillä on prosessien toiminnan kannalta kriittinen rooli prosessilaitosten tuottavuudessa ja turvallisuudessa. 

Noin 30 prosenttia Virtauksensäätö-liiketoimintalinjan liikevaihdosta tulee sellu-, paperi- ja bioteollisuudessa toimivilta asiakkailta. Virtauksensäätö-liiketoimintalinjan tärkeimmät markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa.

Virtauksensäätö-liiketoimintalinja muodostui 1.4.2022, kun Neles yhdistyi Valmetiin. Virtauksensäätö-liiketoimintalinja on mukana Valmetin taloudellisessa raportoinnissa 1.4.2022 alkaen. Virtauksensäätö kuuluu Automaatio-segmenttiin.

Avainluvut
FC 2022 FI.png

FC 2022 BU FI.png

Markkina-ajurit

Liiketoimintalinja

Markkinan koko* 

Markkinatekijät

Virtauksensäätö 14,0 mrd. euroa • Laaja asennettu laitekanta, jossa kysyntää venttiilien ylläpito- ja korjauspalveluille
• Investoinnit uusiin projekteihin ja uusintainvestoinnit, joilla lisätään kapasiteettia tai uudistetaan ja korvataan olemassaolevaa laitekantaa
• Asiakkaiden tuotteiden ja prosessien kasvavat vaatimukset kestävälle kehitykselle, esimerkiksi biopolttoaineiden käyttö ja tuotannon päästöjen vähentäminen
• Lisääntyvän automaation ja digitalisaation myötä investointeja suunnataan venttiiliautomaatioon / ohjausventtiileihin ja niihin liittyviin palveluihin

* Markkinan arvioitu koko laskettuna keskiarvona vuosilta 2020–2022

Virtauksesäätö-liiketoimintalinja lyhyesti (video englanniksi)