Virtauksensäätö-liiketoimintalinja

 

Virtauksensäätö-liiketoimintalinja toimittaa ja kehittää kriittisiä virtauksensäätöteknologioita ja -palveluita prosessiteollisuuden tarpeisiin. Päätuotteita ovat venttiilit, venttiiliautomaatioratkaisut ja niihin liittyvät palvelut, mukaan lukien Neles™-, Neles Easyflow™-, Jamesbury™-, Stonel™-, Valvcon™- ja Flowrox™-ratkaisut. Virtauksensäätö kuuluu Automaatio-segmenttiin.

Virtauksensäätö-liiketoimintalinjan asiakkaita ovat pääasiassa öljy- ja kaasunjalostus-, sellu-, paperi- ja biotuoteteollisuuden, kemian ja muun prosessiteollisuuden yritykset, mukaan lukien metalliala, kaivostoiminta ja uusiutuva energia. Noin 30 prosenttia Virtauksensäätö-liiketoimintalinjan liikevaihdosta tulee sellu-, paperi- ja bioteollisuudessa toimivilta asiakkailta. Virtauksensäätö-liiketoimintalinjan tärkeimmät markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa.

Virtauksensäätö-liiketoimintalinja muodostui 1.4.2022, kun Neles yhdistyi Valmetiin. Virtauksensäätö-liiketoimintalinja on mukana Valmetin taloudellisessa raportoinnissa 1.4.2022 alkaen.

Avainluvut

    image3lad.png