Läpinäkyvä raportointi

Aktiivista ja avointa viestintää

Korostamme viestinnässämme läpinäkyvyyttä ja kuuntelemme aktiivisesti sidosryhmiämme saadaksemme tietoa niiden odotuksista.

Valmet raportoi usealle ulkopuoliselle kestävän kehityksen luokittelijalle helpottaakseen sidosryhmiensä yhtiön kestävään kehitykseen liittyvän suorituskyvyn arviointia. Lisäksi kerromme aktiivisesti viimeisimmistä kehitysaskelistamme eri sidosryhmäkanavissa, joista esimerkkejä ovat asiakaslehti, yhtiön raportit ja esitteet, tapahtumat, henkilökohtaiset tapaamiset ja sähköiset kanavat. Kestävästä kehityksestä kerätään palautetta ja näkemyksiä myös osana sisäisiä ja ulkoisia sidosryhmätutkimuksiamme.

Valmetin raportit 2021

Valmetin vuosiraportointi vuodelta 2021 sisältää vuosikatsauksen, tilinpäätöksen, GRI-liitteen (vain englanniksi), selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen.

Vuosikatsaus kuvailee Valmetin markkinaympäristöä, strategiaa ja toimintaa vuonna 2021 ja esittelee kestävän kehityksen painopisteet.

GRI-liite sisältää Valmetin kestävän kehityksen raportoinnin indikaattorit ja periaatteet ja suhteen Global Reporting Initiative (GRI) -raportointiohjeistoon. GRI-liitteeseen kuuluvassa GRI-sisältöindeksissä määritellään, mistä yksittäisiin tunnuslukuihin liittyvät tiedot ovat löydettävissä ja miksi joitakin tietoja ei ole raportoitu.

Raportointi GRI-ohjeiston mukaan

Valmetin kestävään kehitykseen liittyvät vuoden 2021 tunnusluvut perustuvat Global Reporting Intitiative (GRI) -ohjeiston ”core”-laajuuteen. Vuoden 2021 englanninkieliset raportoitavat tiedot niiltä osin, joita koskien GRI-sisältöindeksissä viitataan ulkoiseen varmennukseen, on varmentanut riippumaton kolmas osapuoli. 

Raportointi TCFD:n suositusten mukaisesti

Vuonna 2020 Valmet kehitti ilmastoon liittyvää taloudellista raportointiaan ja kuvasi vuosiraportoinnissaan TCFD:n (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) suositusten mukaisesti ilmastoon liittyviä taloudellisia riskejä ja mahdollisuuksia. Niitä kuvataan TCFD:n suositusten mukaisesti neljän aihealueen kautta, jotka ovat hallinnointi, strategia, riskienhallinta sekä mittaaminen ja tavoitteet. Jokaista aihealuetta on käsitelty englanninkielisillä TCFD-sivuillamme, joille voit siirtyä tästä.

Kestävän kehityksen indeksit

Valmet raportoi usealle ulkopuoliselle kestävän kehityksen luokittelijalle. Näin se helpottaa sidosryhmiensä yhtiön kestävään kehitykseen liittyvän suorituskyvyn arviointia.

Vuonna 2022 Valmet hyväksyttiin Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin (DJSI) yhdeksättä vuotta peräkkäin. DJSI on kestävän kehityksen indeksiperhe, johon listataan vuosittain maailman johtavat kestävän kehityksen yritykset eri toimialoilta. Valmet listattiin jälleen sekä Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin DJSI World että DJSI Europe.

Valmet on raportoinut CDP:lle vuodesta 2015 lähtien ja sai A- luokituksen vuonna 2022. CDP on kansainvälinen voittoa tavoittelematon vastuullisuutta edistävä organisaatio, joka kerää ja arvioi ilmastonmuutokseen liittyvää tietoa yrityksiltä ja kaupungeilta auttaakseen sijoittajia paremmin ymmärtämään taloudellisia riskejä ja mahdollisuuksia, joita ilmastonmuutos luo heidän portfolio-yhtiöillensä.

EcoVadisin globaalissa kestävän kehityksen arvioinnissa Valmet sijoittui parhaimman yhden prosentin joukkoon kaikista arvioiduista yhtiöistä, päästen parhaimmalle Platinum-tasolle. EcoVadis auttaa yrityksiä hallinnoimaan toimitusketjuaan, ja osa Valmetin asiakkaista käyttää EcoVadista toimittaja-arvioinneissaan.

 

 

ContactUs
Locations
Contact form