Työterveys ja -turvallisuus

1124x277 Main image Sustainability Social Health Safety.png

Haluamme taata turvalliset työpaikat kaikille. Panostamme positiiviseen turvallisuuskulttuuriin, teemme yhteistyötä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa ja parannamme jatkuvasti prosessejamme ja käytäntöjämme. Tavoitteemme on haittojen nollataso.

Pidämme huolta toisistamme

Uskomme, että työturvallisuutta luodaan joka päivä vuorovaikutuksessa toistemme kanssa. Siksi edistämme avointa ja jatkuvaa dialogia HSE-asioista ja keskitymme kehittämään positiivista turvallisuusasennetta, -taitoja ja -käyttäytymistä organisaation kaikilla tasoilla.

Odotamme kaikkien työyhteisössämme ottavan vastuuta turvallisesta, terveyttä edistävästä ja hyvin johdetusta työpaikasta missä tahansa työskentelemme. Työskentelemme turvallisesti, seuraamme HSE-ohjeita, pidämme huolta toisistamme sekä osallistumme HSE-toimenpiteisiin ja jatkuvaan kehitykseen.

Valmetin johto näyttää esimerkkiä turvallisuuskäytännöissä, joiden kehitys on osa liiketoiminnan johtamisen prosesseja, tavoitteita sekä strategia- ja vuosisuunnittelua.  

Aktiivista yhteistyötä asiakkaiden ja toimittajien kanssa

Teemme yhteistyötä asiakkaiden, alihankkijoiden ja toimittajien kanssa taataksemme turvallisuuden yhteisillä työmailla. Uskomme, että tehokas suunnittelu, sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin ja sääntöihin, selkeät vastuut, hyvä koordinointi sekä avoin viestintä ovat avainasemassa, jotta voimme varmistaa, että kaikki pääsevät kotiin turvallisesti ja terveinä. Hyödynnämme parhaita HSE-käytäntöjä ja -työkaluja asiakastyömailla taataksemme kaikkien turvallisuuden.

Kumppanien osallistaminen HSE-keskusteluun on ratkaisevan tärkeä osa urakoitsijoiden hallintatoimenpiteitämme. Järjestämme vuosittain lukuisia alihankkijoiden HSE-päiviä, joissa linjaamme yhdessä turvallisuussitoumuksiamme ja -odotuksiamme yhdessä avaintoimittajiemme kanssa. Vastuullisen alihankinnan politiikan lisäksi edellytämme toimittajiamme ja muita liiketoimintakontaktejamme noudattamaan HSE-politiikkaamme.