Valmetin johto

Vastuu Valmetin hallinnosta ja ohjauksesta on jaettu yhtiökokoukselle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Osakkeenomistajat osallistuvat Valmetin hallintoon ja ohjaukseen yhtiökokouksessa tehdyillä päätöksillä.

Valmetin hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat yhtiön hallinnosta. Valmetin hallitus varmistaa, että Valmetilla noudatetaan asianmukaisia hallinnointiperiaatteita.

Valmetin hallituksen nimittämä toimitusjohtaja on johtoryhmän avustamana ja tukemana vastuussa Valmetin ja sen liiketoimintojen päivittäisestä operatiivisesta johtamisesta.

Valmetin toimintamalli koostuu viidestä liiketoimintalinjasta, viidestä alueesta ja neljästä tukitoiminnosta. Liiketoimintalinjat ovat Palvelut, Sellu ja energia, Paperit, Automaatiojärjestelmät ja Virtauksensäätö. Maantieteelliset alueet ovat Pohjois-Amerikka, Etelä-Amerikka, EMEA (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka), Kiina sekä Aasian ja Tyynenmeren alue. Neljä tärkeintä tukitoimintoa ovat talous ja strategia, henkilöstö, markkinointi, viestintä ja kestävä kehitys sekä liiketoiminnan kehitys.

         
  Sellu ja energia
  Paperit   Palvelut   Automaatio- järjestelmät   Virtauksensääto
Pohjois-Amerikka                  
Etelä-Amerikka              
EMEA              
Kiina              
Aasian ja Tyynenmeren alue
             
                   
Finance and strategy ○ Human resources ○ Marketing, Communications and Sustainability ○  Operational development