Valmetin johto

Vastuu Valmetin valvonnasta ja hallinnosta on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Osakkeenomistajat osallistuvat Valmetin valvontaan ja hallintoon yhtiökokouksissa tehtyjen päätösten kautta.

Valmetin hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja vastaavat Valmetin hallinnosta. Valmetin hallitus pyrkii varmistamaan, että Valmetissa noudatetaan hyvää hallintotapaa.

Valmetin hallituksen valitsema toimitusjohtaja vastaa Valmetin juoksevan liiketoiminnan hallinnosta ja valvonnasta. Muilla johtajilla on avustava ja tukeva rooli.

Valmetin organisaatio on jaettu viiteen liiketoimintalinjaan, viiteen maantieteelliseen alueeseen ja neljään konsernitoimintoon. Liiketoimintalinjat ovat Palvelut, Sellu ja energia, Paperit, Automaatiojärjestelmät ja Virtauksensäätö. Maantieteelliset alueet ovat Pohjois-Amerikka, Etelä-Amerikka, EMEA (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka), Aasian ja Tyynenmeren alue ja Kiina. Neljä tärkeintä konsernitoimintoa ovat Talous ja strategia, Henkilöstö, Markkinointi, viestintä ja kestävä kehitys sekä Liiketoiminnan kehitys.