Kestävä kehitys Valmetissa

Kestävä kehitys on Valmetin liiketoimintastrategian ja kaikkien toimintojen keskiössä. Arvomme, toimintaohjeemme (Code of Conduct) ja siihen liittyvät politiikat sekä valikoidut, globaalisti hyväksytyt aloitteet ja periaatteet luovat perustan Valmetin kestävän kehityksen mukaiselle toiminnalle.

Ympäristövastuu

Tehostamme koko arvoketjun kiertotaloutta ja ympäristötehokkuutta sekä vähennämme sen hiilidioksidipäästöjä. Tavoitteenamme on mahdollistaa asiakkaillemme hiilineutraali tuotanto vuoteen 2030 mennessä.

Kiertotalous

Kiertotalous

Tuemme asiakkaidemme kiertotaloutta, parannamme jatkuvasti oman toimintamme resurssitehokkuutta ja maksimoimme kierrätysmateriaalien käytön teknologioissamme.

Read more
Ilmasto

Ilmasto

Ilmasto-ohjelmamme – Kohti hiilineutraalia tulevaisuutta – sisältää kunnianhimoiset tavoitteet hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle sekä konkreettiset toimenpiteet koko arvoketjulle vuoteen 2030 mennessä.

Lue lisää
Ympäristötehokkuus

Ympäristötehokkuus

Edistämme jatkuvasti toimitusketjumme ja oman toimintamme ympäristötehokkuutta. Prosessiteknologiamme, automaatiomme ja palvelumme on suunniteltu parantamaan raaka-aineiden, energian, veden ja kemikaalien käytön tehokkuutta

Lue lisää

Sosiaalinen vastuu

Vaalimme sitouttavaa työympäristöä, sitoudumme oman henkilöstömme sekä kumppaniemme terveyden ja turvallisuuden varmistamiseen ja pyrimme olemaan vastuullinen yrityskansalainen.

Sitoutunut työyhteisö

Sitoutunut työyhteisö

Edistämme jatkuvasti työntekijöiden sitoutumista, moninaisuutta ja työyhteisön hyvää johtamista.

Lue lisää
Työterveys ja -turvallisuus

Työterveys ja -turvallisuus

Kehitämme HSE-prosesseja ja -käytäntöjä yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa nollan tapaturman tavoitteen saavuttamiseksi

Lue lisää
Yrityskansalaisuus

Yrityskansalaisuus

Osallistumme valikoituihin paikallisiin ohjelmiin ja teemme maailmanlaajuisesti läheistä yhteistyötä valikoitujen yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Lue lisää

Hyvä hallintotapa

Noudatamme kaikessa toiminnassamme eettisiä toimintaperiaatteita, varmistamme toimitusketjun vastuullisuuden ja raportoimme läpinäkyvästi.

Eettinen liiketoiminta

Eettinen liiketoiminta

Tähtäämme siihen, että kaikki toimintamme toteutetaan sosiaalisesti vastuullisella ja globaalisti yhtenäisellä tavalla.

Read more
Kestävä toimitusketju

Kestävä toimitusketju

Yhdessä toimittajiemme kanssa työskentelemme läpinäkyvän ja kestävän toimitusketjun eteen.

Lue lisää
Läpinäkyvä raportointi

Läpinäkyvä raportointi

Olemme toimialallamme tunnustettu johtaja vastuullisuudessa ja edistämme läpinäkyvää ja luotettavaa raportointia yhtiön edistymisestä ja vaikutuksista.

Read more
Anu Salonsaari-Posti

Johtaja, markkinointi, viestintä, kestävä kehitys ja yhteiskuntasuhteet

Puhelin: +358 10 672 0000

Sähköposti: anu.salonsaari-posti(at)valmet.com

Laura Puustjärvi

Kestävän kehityksen johtaja

Puhelin: 050 337 4473

Sähköposti: laura.puustjarvi@valmet.com

Victoria Larsson

HSE-johtaja

Puhelin: +46 766 39 66 99

Sähköposti: victoria.larsson@valmet.com