Ympäristötehokkuus

Edistämme jatkuvasti toimitusketjumme ja oman toimintamme ympäristötehokkuutta. Prosessiteknologiamme, automaatiomme ja palvelumme on suunniteltu parantamaan raaka-aineiden, energian, veden ja kemikaalien käytön tehokkuutta.

Arvoketjumme ympäristövaikutusten vähentäminen

Arvioimme, että noin neljä prosenttia arvoketjumme ympäristövaikutuksista on peräisin toimitusketjustamme. Kestävän toimitusketjun toimenpiteidemme kautta teemme yhteistyötä toimittajiemme kanssa ja kehitämme tuotteitamme vähentääksemme ympäristövaikutuksia.

Noin yksi prosentti ympäristövaikutuksista tulee omasta toiminnastamme. Korvaamme fossiiliset polttoaineet uusiutuvilla, hankimme hiilidioksidivapaata sähköä ja kaukolämpöä sekä parannamme energiatehokkuutta toimipisteissämme. Lisäksi lisäämme digitaalisten työkalujen käyttöä, kehitämme etätyöskentelytapoja sekä edistämme vähähiilistä työmatkaliikennettä. Vuoden 2021 aikana käytimme 20 miljoonaa euroa ympäristöön liittyviin parannuksiin ja hallintaan omassa toiminnassamme.   ​

Suurin osa Valmetin arvoketjun ympäristövaikutuksista tulee teknologioiden käyttövaiheesta. Kehitämme uusia teknologioita sekä parannamme olemassa olevan tarjoomamme energiatehokkuutta edistääksemme asiakkaidemme suorituskykyä ympäristö- ja turvallisuusasioissa.

Energiatehokkuus ja hiilineutraaliuteen liittyvät hankkeet ovat keskeisessä asemassa tutkimus- ja kehitystyössämme. Uudet teknologiamme, tuotteemme ja palvelumme ovat osana kestävää hiilivapaata tulevaisuutta.

Tuotteiden ympäristövaikutusten minimoiminen

Meillä on vahva osaaminen toimittaa ratkaisuja, joilla biomassaa voidaan muuntaa uusiutuvaksi energiaksi ja kierrätettäviksi tuotteiksi kuten selluksi, paperiksi, kartongiksi tai pehmopaperiksi. Olemme myös kehittäneet ja tuoneet markkinoille uusia biomassan muunnosteknologioita, joilla voidaan tuottaa biopohjaisia lopputuotteita, kuten biokaasua, -polttoaineita ja -materiaaleja. Valmetissa biomassalla tarkoitetaan puupohjaista biomassaa, kierrätyspaperia, maataloustuotannon jäämiä, kuten olkea ja sokeriruokojätettä, sekä energiakäyttöön viljeltyjä kasveja.

Valmetilla on useita ratkaisuja, jotka käyttävät tavanomaisia teknologioita vähemmän energiaa, vettä ja raaka-aineita, ja jotka mahdollistavat joustavan polttoaineen ja raaka-aineen valinnan. Kattava palvelutarjontamme auttaa maksimoimaan teknologioiden ympäristötehokkuuden sekä varmistamaan käytön turvallisuuden ja luotettavuuden tuotantolaitoksen koko toimintaiän ajan.

Arvion perusteella noin 95 % (ei koske sellutehtaita) Valmetin koko arvoketjun ympäristövaikutuksista muodostuu, kun ratkaisujamme käytetään tuotannossa asiakkaiden laitoksilla. Koska Valmetin ratkaisuja hyödynnetään ensisijaisesti esimerkiksi sellua, paperia ja energiaa tuottavissa teollisissa prosesseissa, niiden ympäristövaikutuksia voidaan merkittävästi vähentää optimoimalla prosessien tehokkuutta, käyttämällä päästöjä vähentäviä teknologioita ja korvaamalla fossiilisia polttoaineita ja materiaaleja uusiutuvilla vaihtoehdoilla.

Kestävä kehitys innovaatioprosessin ytimessä

Kunnianhimoista tutkimus- ja kehitystyötämme ohjaavat asiakkaiden tarpeet sekä globaalit megatrendit, kuten pyrkimys kohti resurssitehokkaampaa ja puhtaampaa maailmaa.

Valmetissa tutkimus ja kehitys (T&K) on integroitu myyntiprosesseihin, ja myyntitiimimme osallistuvat säännöllisesti T&K-kokouksiin. Liiketoimintajohto keskustelee kaikista uusista tuoteinnovaatioista ja arvioi ne sekä päättää, minkä projektien kanssa edetään.

Tutkimus- ja teknologiakehitystyömme tavoitteena on varmistaa edistyksellinen ja kilpailukykyinen prosessiteknologia-, automaatio- ja palvelutarjooma nykyisille ja tuleville asiakkaillemme. Lisäksi tavoitteemme on lisätä raaka-ainetehokkuutta ja edistää uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä.

ContactUs
Locations
Contact form