Toimintaohje

Valmetin Toimintaohje ohjaa Valmetin työntekijöiden ja sen kumppaneiden käyttäytymistä ja päätöksentekoa päivittäin. Toimintaohje määrittelee yhtiön ja sen työntekijöiden vastuulliset ja yhdenmukaiset toimintatavat ja luo perustan kaikelle liiketoiminnalle Valmetissa.

Valmetin Toimintaohje käsittää seuraavat aihealueet: liiketoimintaperiaatteet, ihmiset ja yhteisö ja ympäristövastuu. Lisäksi se määrittelee, miten ohjeeseen kohdistuvat rikkomukset tulee raportoida sen varmistamiseksi, että ohje tehokkaasti pätee kaikkii yksilöihin, kaikkialla maailmassa ja joka päivä.

Lue lisää oheisesta Toimintaohjeesta.

Toimintaohje

Raportoi Toimintaohjeen rikkomus

Valmetin verkkopohjaisen raportointikanavan kautta yhtiön sidosryhmät voivat nimettömästi ilmoittaa mahdollisista Toimintaohjeen rikkomuksista. Ilmoituksen voi tehdä joko puhelimitse tai verkossa valitsemallaan asiointikielellä mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Raportointikanavaa ylläpitää kolmas osapuoli anonymiteettisuojan varmistamiseksi.