Mahdollisuus kehittyä

Mahdollisuus kehittyä

Uskomme, että paras tulos syntyy siitä, kun osaavat ihmiset työskentelevät monimuotoisissa tiimeissä tuottaakseen arvoa asiakkaillemme. Yrityksemme yksi tärkeimmistä voimavaroista on henkilöstömme osaaminen. Meillä pääset ottamaan aktiivisen roolin omassa oppimisessasi ja omalla urallasi – esimerkkejä tästä näet alla!

Sinun tukenasi alusta alkaen

Kun tulet meille töihin, aloitat perehdytysohjelmalla, joka antaa sinulle eväät työssä onnistumiseen ja auttaa sinua oppimaan ensimmäisestä työpäivästäsi alkaen. Pääset oppimaan syvällisemmin Valmetin strategiaa ja sitä, kuinka omat työtehtäväsi liittyvät siihen sekä asiakkaistamme, liiketoiminnastamme ja muita tärkeistä asioista liittyen uuteen työhösi. Sinulle myös nimetään työkaveri, joka auttaa sinua kysymyksissäsi ja opastaa sinua.

Tuemme Valmetilla asiantuntijoidemme työ- ja perhe-elämän tasapainoa huomioiden erilaiset elämäntilanteet ja tarpeet. Lue lisää työsuhde-eduista Valmetilla.

Kehity ja onnistu

Valmetilla pääset määrittelemään suoritus- ja kehitystavoitteitasi vuosittain yhdessä esihenkilösi kanssa. Joissain tapauksissa nämä keskustelut käydään tiimikohtaisesti. Tavoitteista, tuesta ja palautteesta keskusteleminen jatkuu koko vuoden. Meillä saat myös palautetta kollegoiltasi esimerkiksi virtuaalisen läpsyn (”High Five”) muodossa. Se voi olla positiivista palautetta, kiitos, rohkaisu tai jotain muuta vastaavaa. Voit myös lähettää niitä omille kollegoillesi!

Kulttuurimme tukee sinua tavoitteidesi saavuttamisessa ja huippusuoritukseen pyrkimisessä. Meillä on suoritukseen perustuva palkitsemis-ja palkkiojärjestelmä kaikille työntekijöillemme. Suoriutuminen ja palkitseminen kulkevat käsi kädessä ja tukevat yksilöiden ja tiimien vastuunottoa. Tutustu tarkemmin palkitsemiseen

 

Uteliaisuus kannattaa

Jos pidät oppimisesta, sovit hyvin joukkoomme! Kannustamme sinua kehittymään jatkuvasti urasi kaikissa vaiheissa. Toteutamme 70-20-10 -oppimisperiaatetta, jonka mukaan 70 prosenttia oppimisesta tapahtuu työssä (esimerkiksi uusien projektien tai työtehtävien kautta), 20 prosenttia oppimisesta on toisilta oppimista (esimerkiksi mentorointia tai valmennusta) ja 10 prosenttia oppimisesta tapahtuu koulutuksissa.

Meillä on useita palkittuja globaaleja koulutusohjelmia. Ne keskittyvät mm. projektien johtamiseen, innovoimiseen, strategian jalkauttamiseen ja laatukulttuurin kehittämiseen.  Joka vuosi iso joukko valmetlaisia pääsee syventämään ja kehittämään omaa osaamistaan näissä koulutusohjelmissa.

 

Sitoutunut ja motivoitunut työyhteisö

Uskomme, että sitoutunut ja motivoitunut työyhteisö rakentuu sisältä käsin ja siksi haluamme kuulla työntekijöidemme ajatuksia Valmetista työpaikkana. Työtyytyväisyyskyselymme OurVoice on yksi tärkeä kanava tässä.

Edellisessä OurVoice-kyselyssä peräti  80 prosenttia henkilöstöstämme antoi arvokasta palautetta, kuinka voimme kehittää Valmetia yrityksenä eteenpäin. Kyselyn tulokset osoittivat, että työntekijöidemme sitoutuneisuus kasvoi ja he olivat tyytyväisiä jatkuvaan kehitykseemme yrityksenä.  Selkeänä vahvuutena nähtiin mahdollisuus kiinnostavaan työhön ja yhdessä työskentelyyn.

 

Tutustu avoimiin työpaikkoihimme

 

Valmet OurVoice employee engagement survey trends

 

43%

Paikoista täytetty sisäisesti

21 000+

High five -palautetta

80%

OurVoice-kyselyn vastausaste

235 000

Koulutustuntia