Automation av avloppsvattenrening

Valmet har erfarenhet av miljöprocesser – till exempel dricksvattenbehandling och avloppsvattenrening – som hela tiden behöver nya och mer effektiva tekniska lösningar för att klara miljö- och kvalitetskrav som skärps kontinuerligt. Den här typen av anläggningar är ofta väldigt stora, i synnerhet i städer där flera närliggande samhällen är anslutna till samma anläggningar för vattenbehandling.

Klicka på bilden för att visa en animering och hitta mer information >>

Superior solids measurement solutions

 

Egenskaper

Fördelar

  • Kontinuerlig tillgång till realtidsdata
  • Avsevärda besparingar
  • Lägre transportkostnader
  • Minskning av polymerer
  • Mindre omfattande laboratorieprovtagning
  • Lägre bränsleförbrukning
  • Effektiv energianvändning
  • Kort återbetalningstid

RELATED LINKS

Distributed control system (DCS)

Distributed control system (DCS)

Valmet DNA Distributed Control System (DCS) gives you complete control of all your processes and provide user-friendliness and transparency that go far beyond traditional automation systems.

Wastewater measurements

Wastewater measurements

Valmet offers superior solids measurement solutions for wastewater treatment plants based on many years of experience and know-how. Valmet’s solids sensors provide benefits for all sludge processing stages.