By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by following this link

Automation av avloppsvattenrening

Valmet har erfarenhet av miljöprocesser – till exempel dricksvattenbehandling och avloppsvattenrening – som hela tiden behöver nya och mer effektiva tekniska lösningar för att klara miljö- och kvalitetskrav som skärps kontinuerligt. Den här typen av anläggningar är ofta väldigt stora, i synnerhet i städer där flera närliggande samhällen är anslutna till samma anläggningar för vattenbehandling.

Klicka på bilden för att visa en animering och hitta mer information >>

Superior solids measurement solutions

 

Egenskaper

Fördelar

  • Kontinuerlig tillgång till realtidsdata
  • Avsevärda besparingar
  • Lägre transportkostnader
  • Minskning av polymerer
  • Mindre omfattande laboratorieprovtagning
  • Lägre bränsleförbrukning
  • Effektiv energianvändning
  • Kort återbetalningstid

RELATED LINKS

Process controls with Valmet DNA

Process controls with Valmet DNA

Valmet DNA Automation System - one system serves all your control needs.

Wastewater measurements

Wastewater measurements

Valmet offers superior solids measurement solutions for wastewater treatment plants based on many years of experience and know-how. Valmet’s solids sensors provide benefits for all sludge processing stages.